0Repas continguts pac2 pac3.pdf subida exitosa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3273 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Metodologies científiques Conceptes relacionats amb la PAC2 i PAC3
Taula de Continguts Metodologia observacional ............................................................................. 2 Calcular el grau d’acord .............................................................................. 2 Categories EME (Exhaustives i Mútuament Excloents) ..................................... 3Experiment de camp .................................................................................. 3 Metodologia experimental .............................................................................. 4 Variables estranyes - controlades - emmascarades ........................................ 5 Disseny quasiexperimental ............................................................................ 5Metodologia selectiva .................................................................................... 6 Disseny ex post facto (prospectius i els retrospectius) ..................................... 6 Disseny evolutiu ........................................................................................ 6 Altres dubtes............................................................................................... 6 Selecció - Assignació .................................................................................. 6 La interacció ........................................................................................... 10 Grup de control ....................................................................................... 11 Jaume Vives

1

El que teniu a continuació és unrepàs en alguns casos, un resum en d’altres casos o bé una ampliació dels conceptes que ja heu treballat els mòduls i que poden ser necessaris per fer la PAC2 i la PAC3. Així doncs, aquest document no és en cap cas un substitut dels mòduls.

Metodologia observacional Calcular el grau d’acord
Imaginem que hem fet dues observacions portades a terme per dos observadors (Observador 1 i Observador2) i hem obtingut els resultats següents que fan referència a la freqüència d’aparició de 4 categories (A,B,C,D). Les observacions han estat dividides en 3 moments d’observació (Moment 1- Moment 3). Farem el càlcul del % d’acord en la categoria A.
Observador nº 1 Moment 1 Moment 2 3 5 0 4 1 2 1 3

Categories A B C D

Moment 3 4 3 1 3

Categories A B C D

Observador nº 2 Moment 1 Moment 22 3 0 4 1 2 1 3

Moment 3 4 3 1 4

Acords Categ. A Mom.1 2 Mom.2 3 Mom.3 4 Total 9

Desacords Mom.1 Mom.2 Mom.3 Total 1 2 0 3

Nº Acords = 9 % d’acord= (9/12)*100 = 75.0% Acords + desacords = 9+3 = 12 Fixeu-vos que el càlcul de l’acord es fa comptabilitzant els acords/desacords que es produeixen en cada Moment. Càlcul acord quan hi ha una casella que tots dos observadors han deixat buida(0 observacions): En aquestes dades d’exemple aquesta situació es correspon a la categoria B, Moment 1. Nosaltres ens limitarem a calcular l’acord a partir de la presència de la conducta d’interès. Comptabilitzar l’acord en l’absència implicaria entrar més a fons en l’àmbit de l’acord entre jutges o observadors ("rater agreement") i no és l’objectiu d’aquest mòdul. 2

Categories EME (Exhaustivesi Mútuament Excloents)
Us poso un exemple que es centra en la observació de l’home/dona del temps. El que ens preguntem és: amb quina freqüència es desplaça l’home del temps pels diferents espais que l’envolten en el plató?



270º

90º

180º

Us proposo les categories següents: -Freqüència de desplaçament lateral esquerra (angle de 90º respecte a la posició inicial). -Freqüència dedesplaçament lateral dret (angle de 270º respecte a la posició inicial). -Freqüència de desplaçament cap endavant en línia recta (180º). -Freqüència de desplaçament cap endavant en direcció a la dreta (91º- 179º) -Freqüència de desplaçament cap endavant en direcció a la esquerra (181º - 269º) -Freqüència de desplaçament cap endarrere en línia recta (0º). -Freqüència de desplaçament cap endarrere...
tracking img