10 Anys del euro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1298 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Maria
 Ferrer
 Saleta
 T1
 

L’ANIVERSARI
 DE
 L’EURO
 
Aquests
 dies
 els
 mitjans
 de
 comunicació
 ens
 recorden
 que
 fa
 exactament
 10
 anys
 
 que
  12,
 del
 15
 estats
 de
 la
 Unió
 Europea,
 començàvem
 a
 utilitzar
 l’euro
 com
 a
 moneda
  única.
 Aquest aniversari,
 que
 coincideix
 amb
 la
 crisi
 del
 deute
 i
 amb
 numerosos
 dubtes
  sobre
 la
 fortalesa
 de
 la
 moneda,
 de
 la
 mateixa
 zona
 euro
 i
 amb
 la
 busqueda
 de
  solucions
 per
 salvaguardar-­‐la
 de
 la
 crisis
 econòmica
 mundial,
 per
 tan,
 no
 esta
 sent
  objecte de
 grans
 celebracions.
 
  No
 obstant
 això,
 l’euro
 ha
 aportat
 aspectes
 positius
 i
 negatius
 als
 països
 que
 el
 van
  adoptar.
  Segons
 Joaquin
 Almunia,
 vice-­‐president
 de
 la
 Comissió
 Europea,
 en
 una
 entrevista
 per
 
  Focus
 3/24
 
 quan
 Salvador
 Salas, corresponsal
 del
 programa
 a
 Brussel·∙les,
 li
 pregunta
  quines
 llums
 i
 quines
 ombres
 ha
 tingut
 l’euro
 en
 aquests
 10
 anys
 ell
 respon:
 que
 en
 10
  anys
 l’euro
 s’ha
 convertit
 en
 la
 segona
 moneda
 mundial
 després
 del
 dollar,
 i
 que
 ens
  ha permès
 millorar
 els
 sistemes
 de
 pagament.
 Però
 que
 en
 relació
 a
 la
 crisi
 l’euro
  demostra
 que
 el
 projecte
 de
 construir
 una
 unió
 econòmica
 monetària
 no
 esta
  completament
 acabada
 i
 que
 falten
 moltes
 coses
 per
 fer.
 I
 que
 ara
 en
 un
 entorn difícil,
  amb
 la
 pressió
 dels
 mercats,
 amb
 la
 pressió
 de
 la
 falta
 de
 creixement,
 amb
 la
 pressió
  del
 augment
 de
 l’atur,
 s’han
 de
 prendre
 decisions.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Una
 de
 les
 preguntes
 que
 més
 es
 fan
 els
 espanyols
 és
 si tornarà
 la
 pesseta
 i
 que
 el
  periodista
 Miquel
 Ramon,
 respon
 així:
 “Amb
 la
 pesseta
 passa
 igual
 que
 amb
 el
 600.
 La
  gent
 pot
 sentir
 una
 mica
 de
 nostalgia,
 una
 mica
 d’ànsia
 de
 col·∙leccionisme
 però,
 qui
  voldria
 ara
 un
 600?
 Tothom
 vol
 un cotxe
 més
 potent,
 un
 cotxe
 més
 nou,
 més
  modern…Encara
 que
 a
 vegades
 un
 cotxe
 més
 nou,
 més
 potent
 i
 més
 modern
 vol
 dir
 que
  un
 dia
 també
 pot
 tenir
 averies
 com
 ara
 passa
 amb
 l’euro.”
  Segons
 l’Institut
 Nacional
 d’Estadístiques
 a
 Catalunya
 amb 10
 anys
 (2002-­‐2011)
 els
  preus
 han
 pujat
 un
 34,5%,
 a
 Espanya
 una
 mica
 menys
 32,3%
 i
 a
 la
 resta
 de
 la
 Zona
 euro
  un
 22,8%.
 
  A
 Catalunya,
 el
 preu
 de
 l’habitatge
 al
 desembre
 del
 2001
 era
 de
 2.000€/m2
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...
tracking img