10 Principis psicopedagògics propis d'una proposta educativa de qualitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3250 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TFPE :
10 principis psicopedagògics propis
d’una proposta educativa de qualitat

Psicologia de l’Educació a l’etapa d’infantil
Alumna: Marta Nogué Pañella
Grup 6A . Curs 2010-11
Professor: Horacio Vidosa

INTRODUCCIÓ

La elaboració d’aquest treball final té com a objectius valorar l’adquisició i la gestió de coneixements adquirits al llarg de l’any enl’assignatura de Psicologia de l’Educació, així com la capacitat de observar, reflexionar, analitzar, valorar, és a dir, tot allò referent al nivell de competències.

La finalitat de la realització d’aquesta activitat és que tot aquest estudi recollit en criteris psicopedagògics serveixin per analitzar el projecte educatiu del centre on realitzarem les pràctiques al segon any dels estudis.

Eltreball consta de dues parts, en la primera part trobem un decàleg de principis elaborats personalment com a reflexió del que es considera que hauria de tenir un projecte educatiu de qualitat en un centre. En la segona part, el treball es basa en l’anàlisi de dos projectes educatius de centre on es comprova si els criteris psicopedagògics elaborats es troben reflectits dins d’aquests documents.I per finalitzar, trobem les conclusions globals del treball realitzat.

Exposar les 10 idees/principis clau que cal trobar en un Projecte Educatiu de Centre per a una escola de qualitat:

1) Fomentar el desenvolupament integral dels infants mitjançant la construcció de
coneixements, de la seva pròpia identitat personal i promoure la creació de relacions socials entre els seusmembres.

L’educació escolar té com a objectiu establir aprenentatges que resultin de les aportacions individuals dels alumnes i de la dinàmica de les relacions socials entre professor i alumne i entre el grup d’iguals. Estaríem parlant del constructivisme de orientació sociocultural basat en les idees de Vygotsky. Això ens portaria al triangle interactiu, professor-alumne-continguts, ons’estableixen relacions entre els processos d’ensenyament que desenvolupa el professor i el mateix aprenentatge que fan els alumnes a l’aula. Aquesta interactivitat ens adreça cap al concepte de intersubjectivitat i als mecanismes d’influència educativa, els quals faciliten la construcció de coneixements dins de l’activitat mental dels alumnes.

2) Oferir als infants situacions riques enpossibilitats d’aprenentatge que siguin significatives, on l’ infant sigui protagonista i subjecte actiu en la construcció de coneixements i en el seu desenvolupament, per tal de facilitar el seus propis esquemes de coneixement.

Partint dels coneixements previs dels alumnes, l’aprenentatge escolar és un procés actiu que viu l’alumne, on s’han de tenir en compte les seves capacitats cognitives ioferir una ajuda educativa, proporcionant-li materials, continguts i reptes abordables per l’alumne que el motivin i facin que trobi sentit en tot allò que aprèn. D’aquesta manera s’aconseguirà un aprenentatge significatiu.
Aquestes característiques estan relacionades amb la creació de zones de desenvolupament pròxim (ZDP) de Vygotsky.

3) Generar espais on els infants trobin un clima deseguretat, confiança, respecte, afecte, és a dir, se sentin feliços i estimats. L’escola ha de facilitar que s’estableixin i es promoguin relacions positives per a la convivència amb tots i cadascun dels membres de la comunitat escolar.

D’aquesta manera es construeix un vincle afectiu, que permetrà la creació d’un aferrament segur i això fomentarà en els infants el desenvolupament dehabilitats exploratòries, que es des de el punt de vista de l’aprenentatge segons Mercer (1997), la parla exploratòria ofereix en gran mesura la comprensió i la construcció de coneixements en l’aula.

4) Afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques en quant a coneixements, habilitats, aptituds i actituds es refereix, per tal de que els infants puguin ser capaços de dur a terme...
tracking img