1150 De teste nursing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 140 (34966 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Elena Dorobanţu
Valeria Ghidu Maria Zamfir
1150 DE TESTE
NURSING
Editura Viaţa Medicală Românească
Bucureşti, 2000
1
Capitolul I
BAZELE CONCEPTUALE ALE NURSINGULUI.
1.1. Conceptul de îngrijire holistică.
Încercuiţi răspunsul corect:
1. Asistenta medicală este profesionista care:
a) respectă fiinţa umană ca entitate bio-psiho-socială în interrelaţii cu mediul înconjurător, cu valorileşi principiile sale de viaţă;
b) acordă îngrijiri într-un mediu terapeutic securizant;
c) realizează cu familia şi aparţinătorii o relaţie funcţională de colaborare.
2. Pregătirea pluridisciplinară a asistentei presupune:
a) pregătire socială, tehnică;
b) însuşirea componentelor de bază şi atitudinilor potrivite faţă de pacient;
c) pregătire comportamentală.
3. Sănătatea este definită deOMS ca fiind:
a) o stare de bine fizic şi psihic;
b) absenţa bolii;
c) o stare de bine fizic, mental şi social şi nu constă numai în absenţa bolii sau a infirmităţii.
4. Acordarea îngrijirilor holistice presupune recunoaşterea că:
a) fiinţa umană este un tot unitar, alcătuit din corp, minte, suflet;
b) omul nu poate fi separat de mediul său;
c)indiferent de individ, boala are aceleaşimanifestări.
5. Elementele de competenţă pentru practicarea unor îngrijiri de calitate constau în:
a) cunoaşterea unui model de îngrijire (nursing);
b) cunoştinţe acumulate şi cunoaşterea demersului ştiinţific al îngrijirilor;
c) cunoaşterea pacientului.
6. Cadrul conceptual al îngrijirilor cuprinde următoarele elemente:
a) scopul profesiei şi beneficiarul ei;
b) rolul asistentei medicale;
c)natura intervenţiilor aplicate beneficiarului şi consecinţele acestor intervenţii.
7. Cunoştinţele însuşite de asistentă în procesul educativ sunt de natură:
a) ştiinţifică, tehnică, relaţională;
b) etice, legislative;
c) ambele.
8. Demersul ştiinţific al îngrijirilor constituie pentru asistentă:
a) un instrument de investigaţii, analiză;
b) un instrument de planificare şi evaluare aîngrijirilor;
c) un scop în sine.
9. Relaţia asistentă - pacient reprezintă un proces bazat pe:
a) încredere, demnitate, respect;
b) comunicare afectivă, colaborare;
c)aplicarea sarcinilor care nu-i depăşesc limitele competenţei.
10. Empatia - calitate esenţială în nursing, se defineşte ca fiind:
a) identificarea asistentei cu persoana îngrijită;
b) transpunerea în „pielea pacientului" pentru a-iînţelege problemele, fără a pierde condiţia
„ca şi cum";
c) identificarea totală psihică, afectivă cu persoana îngrijită.
2
1.2. Nevoile fundamentale umane
Testul A
Încercuiţi răspunsul corect:
1. Frecvenţa respiraţiei la persoana adultă este: a. 14-16 respiraţii/min;
b. 16-18 respiraţii/min;
c. 18-22 respiraţii/min.
2. Concentraţia O2 în aerul inspirat este: a. 21%;
b. 15-16%
c. 24%.]3. Hipoxia reprezintă: a. scăderea cantităţii de O2 în sânge;
b. scăderea cantităţii de O2 în ţesuturi;
c. scăderea cantităţii de CO2 în sânge.
4. Respiraţia este influenţată de postura persoanei şi este favorizată de:
a) Poziţia ortostatică şi şezând;
b) Poziţia şezând şi clinostatică;
c) Poziţia decubit lateral
5. Declanşarea hemoptiziei este precedată de:
a) senzaţie de căldurăretrosternală, jenă respiratorie;
b) senzaţie de vomă;
c) vărsătură.
6. Eliminarea sângelui provenind din arborele bronşic se defineşte ca: a. hematemeză;
b. hemoptizie
c. hematurie.
7. Aşezaţi în ordine intervenţiile asistentei medicale pentru administrarea O2:
a) pregătirea psihică a pacientului;
b) introducerea sondei nazale şi fixarea ei;
c) fixarea debitului de O2 /min;
d) dezobstruareacăilor respiratorii;
e) măsurarea lungimii sondei care se introduce.
8. Factorii biologici care influenţează pulsul sunt:
a) vârsta, alimentaţia, înălţimea corporală;
b) emoţiile şi plânsul;
c) vârsta.
9. Pulsul dicrot se manifestă astfel:
a) pauzele dintre pulsaţii sunt inegale;
b) se percep două pulsaţii, una puternică, alta slabă, urmată de pauză;
c)pulsaţii abia perceptibile.
10....
tracking img