123123123

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 68 (16861 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Komputer przenośny HP
Podręcznik użytkownika

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji. Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/ regionach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w StanachZjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny byćuznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie pierwsze: maj 2011 Numer katalogowy dokumentu: 659069-241

Uwagi o produkcie W niniejszym podręczniku użytkownika opisano funkcje występujące w większości modeli. Jednak niektóre funkcje mogą nie być dostępne w danymkomputerze.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania komputera, nie należy umieszczać go bezpośrednio na kolanach ani blokować otworów wentylacyjnych. Należy używać komputera tylko na twardej płaskiej powierzchni. Nie należy dopuszczać, aby przepływ powietrza został zablokowany przez inną twardą powierzchnię, na przykład przez znajdującą się obokopcjonalną drukarkę, lub miękką powierzchnię, na przykład przez poduszki, koc czy ubranie. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz prądu przemiennego dotykał skóry lub miękkiej powierzchni, na przykład poduszki, koca czy ubrania. Komputer i zasilacz spełniają ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safetyof Information Technology Equipment (IEC 60950).

iii

iv

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Spis treści

1 Wstęp ............................................................................................................................................................... 1 Dodatkowe informacje dotyczące nowego komputera......................................................................... 1 2 Połączenia sieciowe (tylko wybrane modele) .............................................................................................. 2 Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego ..................................................................................... 2 Położenie ikon komunikacji bezprzewodowej i stanu sieci .................................................. 2Włączanie i wyłączanie urządzeń bezprzewodowych ......................................................... 3 Korzystanie z oprogramowania HP Connection Manager (tylko wybrane modele) ............. 3 Korzystanie z elementów sterujących systemu operacyjnego ............................................. 4 Korzystanie z sieci WLAN (tylko w wybranych modelach)................................................................... 4 Podłączanie do istniejącej sieci WLAN ................................................................................ 4 Konfigurowanie nowej sieci WLAN ...................................................................................... 5 Ochrona sieci WLAN ........................................................................................................... 5Łączenie mobilne z inną siecią ............................................................................................ 6 Korzystanie z modułu HP Mobile Broadband (tylko wybrane modele) ................................................. 6 Wkładanie karty SIM ............................................................................................................ 7 Wyjmowanie karty SIM...
tracking img