1R infermeria piscologia

Páginas: 26 (6251 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2011
ORIGENS DE LA PSICOLOGIA
384-322 a.C Aristòtil
PSICOLOGIA; Estudi de l’essència de la vida (MENT).
La psicologia neix al 1979 gracies a l’escola de l’estructuralisme a Alemanya de la ma de Wundt.
Definicions de psicologia
- Estudi de la vida
- Ciència de la vida mental
- Ciència de la conducta observable

La psicologia ha anat sent successivament un estudi de:

Psiche Ànima MentConducta

Actualment, es considera la ciència de la conducta i els processos mentals.
- Conducta; és tot allò que és directament observable i mesurable. Explícit, obert a tothom que faci una pauta d’observació. Observada a través de respostes que poden ser diferents.
- Processos mentals; ho són accessibles de forma directa, no es veuen, es poden accedir a través de respostes fisiològiques,motores, emocionals perquè es transmeten a l’exterior.

Les persones són úniques pel procés de construcció.

Objectius de la psicologia

- Descriure
- Comprendre
- Predir
- Influir; ajudar a la persona a que assoleixi els seus objectius. Prendre consciència de quina és la realitat de cada persona perquè es prenguin les decisions.
Autors rellevants en la història de la psicologia

• W.Wundt (1832-1920); pare de la psicologia.
• W. James (1842-1910); representant del funcionalisme
• Paulov (1849-1936); representant del aprenentatge.
• S. Freud (1856-1939); escola dinàmica/psicoanalista.
• J. Watson (1878-1958): conductivisme
• M. Wertheimer (1880-1943)
• C. Rogers (1902-1987); pare del humanisme.

La psicologia no dona cartells, sinó que ajuda a pensar, a prendredecisions...
Relació d’ajuda terapèutica de confiança.

Entendre ≠ comprendre ≠ compartir

Entendre; és una capacitat.
Per comprendre es necessita empatia(és la capacitat d'entendre la postura dels altres i viure com a propis els seus sentiments).
Per compartir, primer s’ha d’entendre i desprès comprendre.
Per comprendre i ser empàtic s’ha de mirar i escoltar.

Sentir ≠ escoltar

Veure ≠mirar

No tothom sap escoltar i veure, per comprendre s’ha d’escoltar.
El compartir ens pot comportar a situacions incòmodes per a nosaltres.

MARCS CONCEPTUALS PSICOLOGICS ACTUALS

Propòsit d’un model conceptual.
Models conceptuals predominants en l’atenció psicològica:

1. Marc Psicodinàmic.
2. Marc Conductista.
3. Marc Cognitiu.
4. Marc Humanista.

1.Marc Psicodinàmic:

- Nivellsde consciencia.
- Estructura de la personalitat.
- Instints - Ansietat.
- Mecanismes de defensa.
- Tractaments:

o Associació lliure.
o Anàlisi dels somnis.
o Anàlisi transferencial.

2. Marc Conductista:

- Es centren en les conductes identificables.
- La conducta es pot observar, descriure i registrar-se.
- La conducta està subjecta a recompensa o càstig.
- La conducta potcanviar-se (modificar-se) si es canvia l’entorn.
- Condicionament Clàssic/Condicionament Operant.
- El tractament es centra més en els símptomes observables que en les causes:
o Modelat.
o Teràpia d’aversió.
o Economia de fitxes.
o Dessensibilització sistemàtica.

3.Marc Cognitiu: Som el que pensem. A partir del que pensem, influïm en el que fem.

- Els pensaments apresos formen la base deles emocions i la conducta.
- El grau de control que es percebeix sobre les situacions afecta a la conducta:
o Locus de control intern; ell té el control, sóc responsable.
o Locus de control extern; tot el que passa depèn de l’exterior.
- Els pensaments distorsionats de l’individu son la base de la malaltia mental.
- Existeixen diferents tractaments:
o Teràpia racional-emotiva (Albert Ellis).o Teràpia cognitiva de Beck (Aaron Beck)...

4.Marc Humanista: S’afirma que l’ésser humà es bo i es la societat qui el corromp. La malaltia mental és la no consecució del desenvolupament total dels propis potencials

- La naturalesa humana es positiva i s’orienta cap el creixement.
- L’existència es la recerca de significat i autenticitat.
- Les necessitats humanes estan organitzades en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • infermeria
  • infermeria
  • infermeria
  • 1R
  • piscologia
  • La Piscologia
  • piscología
  • Piscologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS