1Ro bachillerato. tema 3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (440 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
T3: Sensació i percepció
3.1 Receptors i llindars sensorials
* Deifinició Sensació: consisteix en detectar el quelcom a través dels sentits i dels receptors de sensació interns, sense que encarahagi estat elaborat o tingui un significat
* Definició Percepció: és un procès constructiu pel qual organitzem les sensacions i captem contunts o formes dotades de significat.
3.2 Lleis de lapercepció
* Llei bàsica: distinció d’una figura en el fons
* Figura: té una figura, un contorn definit (estructuració)
* Fons: no té contorns precisos (uniforme i sense estructuració)
*Lleis configuratives:
* Proximitat: els estímuls propers solen agrupar-se
* Semblança: els estímuls semblants en grandaria o color solen agrupar-se
* Continuïtat: tendencia a percebreunits els estímuls que tenen una continuïtat
* Contrast: la percepció d’un element està influida per relació que té amb altres elements del conjunt
* Tancament: és la tendencia de percebre elssubjectes com a entitats totals encara que algunes parts poden faltar o estar amagades.
* La percepció com a procès constructiu:
* L’estructuralisme: primer rebem les sensacions i desprésorganitzem la información
* Escola de Gestalt: primer veiem l’estructura de l’objecte (Wertheimer)
* Classificació de receptors sensorials:
* Exteroceptors: són aquels receptors que recullenla informació del món exterior
* Propioceptors: són aquells que en formen sobre els musculs i els moviments del cos. Cinestèsia i Equilibri.
* Interoceptors: són els que en formen sobre elsnostres estats mentals.
* Llindars sensorials:
* Llindar mínim: quantitat mínima d’estimul que necessitem per adonar-nos d’una sensació. Ex. : Tic Toc d’un rellotge a 6 metres de distancia.* Llindar màxim: quantitat màxima d’estimul més enllà de la qual podem notar una sensació de dolor. Ex. Molta quantitat de llum que no es pot captar perquè fa mal
* Llindar diferèncial:...
tracking img