3º lliurament catalunya dins seglexx

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1369 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Solucionari 3r lliurament
En cada pregunta, per optar als 2 punts, calia enumerar, com a mínim quatre aspectes. 1. Quins canvis econòmics i socials fonamentals es van produir a Espanya entre 1960 i 1975? (2 punts) El desenvolupament econòmic viscut durant el període 1960-1975 va comportar importants canvis socials:


Els moviments migratoris, afavorits per l'èxode rural com a resultat de lesnombroses i millors oportunitats de feina a la indústria i als serveis, cosa que comportà el creixement desmesurat de grans zones urbanes, com per exemple l'àrea metropolitana de Barcelona, i contribuí a aprofundir els desequilibris territorials. En el conjunt de l'Estat espanyol, el fenomen de l'èxode rural va afectar uns quatre milions de persones que van emigrar cap als nuclis industrials(Catalunya, Madrid, Bilbao, València...) A més, uns dos milions d'espanyols van haver d'emigrar a l'estranger (Alemanya, Fança, Suïssa...), que generava una important entrada de divises. La dinamització econòmica es va manifestar sobretot en un gran creixement de la indústria, que va renovar els béns d'equipament, adoptà noves tecnologies..., i així va augmentar la productivitat i la producció. Es vanconstruir grans complexos industrials, especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana que donaven ocupació a milers de treballadors. Millora en el sector dels serveis, gràcies al creixement del sector turístic. A poc a poc s'anà consolidant a Espanya una classe social mitjana cada cop més nombrosa i estable. Les famílies espanyoles incrementaren el seu nivell de renda —possible en part,perquè molta gent treballava a dos llocs alhora —, fet que permeté el seu accés a nous béns de consum. La millora de les condicions de vida va provocar un increment de la natalitat i un descens de la mortalitat. El resultat d’això va ser un fort augment demogràfic. El fenomen migratori, el turisme i l'augment del nivell de renda van provocar, també, una forta expansió del sector de la construcció.●● ●

Informació complementària: Entre 1960 i 1975 l'estat espanyol va viure una etapa de desenvolupament econòmic que transformà completament el país. D'una manera accelerada, Espanya va deixar de ser un país subdesenvolupat, —amb una economia basada en l'agricultura tradicional— i es convertí en una potència industrial que, malgrat la seva dependència de l'exterior, eracapaç d'exportar productes tecnològicament complexos. El factor decisiu que explica aquest ràpid creixement econòmic va ser la tecnologia. Les quantioses inversions de capital i les transferències monetàries amb les quals es va equilibrar la balança comercial.

A Catalunya, la distribució sectorial de la indústria va conèixer algunes modificacions. En primer lloc, el sector tèxtil va perdre unapart molt gran de la seva tradicional importància, altres sectors, especialment el metall, les arts gràfiques i la petroquímica de Tarragona, van conèixer una forta expansió. 2. Quina importància va tenir per a Catalunya la instal·lació de l'empresa SEAT a Barcelona? (2 punts) Un dels fets més positius de la postguerra, va ser la instal·lació a Barcelona, l'any 1954, de la fàbrica d'automòbilsSEAT, que va comportar la creació de nombrosos llocs de treball i va permetre l'aparició d'un bon nombre de tallers i indústries dels sector auxiliar de l'automòbil. D'altra banda el naixement del 600 en la factoria SEAT va comportar també un important canvi sociològic, ja que era el primer vehicle de motor accessible a moltes famílies de classe mitjana-baixa: per primer cop en la història erapossible que una família obrera anés a passar el cap de setmana a la platja amb total autonomia, cosa que contribuïa a escurçar distàncies, permetia fer turisme pel territori... 3. Quines conseqüències demogràfiques, urbanístiques i socials va tenir el desenvolupament industrial per a l'àrea metropolitana de Barcelona? (2 punts) La millora de les condicions de vida dels anys seixanta, va provocar un...
tracking img