3R lliurament poblema quinzena fisica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (257 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Què és la radioactivitat natural?Es un fenomen que te lloc al Nucli d'alguns àtoms anomenats radioactius.
En quina part de l'àtom té lloc laradioactivitat?Te lloc ala part del Nucli del Àtom.
Que és un isòtop?S'anomena Isòtop a dos o mes àtoms d'un mateix element químic que tenen diferent nombrede neutrons.
Escriu el número de protons, neutrons i electrons que té l'àtom de iode.Número de protons: 53Número de neutrons: 75Número de electrons: 53
Segons la definició que has escrit d'isòtop, quants protons, neutrons i electrons creus que podria tenir un isòtop del iode de la pregunta4?.Segons la definició escrita anteriorment podria tenir:53 protons, 75 neutrons i 53 electrons.
Busca la definició d'oncologiaL’oncologia ésl'especialitat mèdica que estudia els tumors benignes i malignes, però amb atenció especial als malignes, o dit d'altre manera, el càncer. El terme oncologia derivadel grec onkos (massa o tumor) i el sufix –logia (estudi de). Els profesionals d'aquesta especialitat són els oncòlegs.
Recorda que en el primerlliurament vam parlar de la sublimació. El iode és una substància que sublima. Què és la sublimació? Quan el iode sublima, canvien els seus àtoms? Per què?Lasublimació és el nom que rep el canvi d’estat que passa directament de sòlid a
gas o de gas a sòlid, sense passar per líquid.Quant el Iode sublima,canvien els seus àtoms per què passa d'estar d'un estat Sòlid a Gas, es a dir han sublimat. Per tant els seus àtoms, passen de ser visibles a invisibles.
tracking img