6599

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4802 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sir Isaac Newton FRS (4 de gener de 1643 - 31 de març de 1727) fou un físic, matemàtic i filòsof anglès.
Newton és l'autor dels Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), on descriu la llei de la gravitació universal i les tres lleis del moviment, (lleis de la inèrcia), base de la mecànica clàssica. Newton fou el primer que demostrà que les lleis naturals governen els moviments de laTerra, i dels objectes celestes. Newton també va crear un model matemàtic per a les lleis de Kepler del moviment dels planetes a partir de la llei de la gravitació universal. Així va ampliar-les demostrant que les òrbites (com les dels estels amb cua) no podien ser solament el·líptiques sinó que també podien ser hiperbòliques i parabòliques.[2]
En el camp de la mecànica, Newton va enunciar elsprincipis de conservació de la quantitat de moviment i del moment angular. En òptica, va construir el primer telescopi reflector pràctic[3] i va desenvolupar una teoria sobre color basada en l'observació que un prisma descomposa la llum blanca en els colors de l'espectre visible. Són també notables els seus arguments a favor que la llum està composta de partícules (enlloc d'ones). També va formularuna llei empírica del refredat i va estudiar la velocitat del so.
En matemàtiques, Newton comparteix amb Gottfried Leibniz el mèrit de la invenció del càlcul infinitesimal. També va demostrar el teorema del binomi generalitzat, va desenvolupar el "Mètode de Newton" per aproximar els zeros d'una funció, i va contribuir a l'estudi de les sèries de potències enteres.
Taula de continguts [amaga]
1Biografia
1.1 Primers anys
1.2 Maduresa
1.2.1 Matemàtiques
1.2.2 Mecànica i gravitació
1.2.3 Òptica
1.2.4 Alquímia
1.2.5 Conflicte entre Cambridge i Jaume II
1.3 Últims anys
1.4 Després de mort
1.4.1 Fama
2 Teologia
2.1 Efecte sobre el pensament religiós
2.2 Opinió sobre la fi del món
3 Filòsofs de la Il·lustració
4 Newton i els falsificadors
5 Escrits de Newton
6 Notes ireferències
[modifica]Biografia

[modifica]Primers anys
Va nàixer el 25 de desembre de 1642 (corresponent al 4 de gener de 1643 del nou calendari) a Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire, Anglaterra. Va néixer tres mesos després de la mort del seu pare. Va néixer prematurament, i era molt petit; Quan Newton tenia tres anys, la seva mare es va tornar a casar i va anar viure amb el seu nou marit, elReverend Barnabus Smith, deixant el seu fill a càrrec de la seva àvia materna, Margery Ayscough. Al jove Isaac no li agradava el seu padrastre, i tenia un cert ressentiment contra la seva mare per haver-s'hi casat, com es veu per aquesta anotació en una llista de pecats comesos fins als 19 anys d'edat: "Amenaçar el meus pare i mare Smith de cremar-los amb la seva casa".[4]
Des delsaproximadament dotze anys d'edat fins els disset, Newton es va educar a The King's School a Grantham (on encara es conserva la seva firma a l'ampit d'una finestra de la biblioteca). El van treure de l'escola, i l'octubre de 1659 es trobava a Woolsthorpe-by-Colsterworth, on la seva mare, que tornava a ser vídua, va intentar que fes de pagès. Ho odiava. Henry Stokes, el director de la King's School, va convèncera la seva mare que el tornés a enviar a l'escola per completar la seva educació. Motivat en part per un desig de revenja contra el pinxo de l'escola, va convertir-se en el millor estudiant.[5]
Va realitzar els seus primers estudis universitaris el 1661, al Trinity College de Cambridge, com a sizar, una mena de tracte en què es pagava els estudis treballant per un altre estudiant. Al començamentdels seus estudis, es va interessar en primer lloc per la química, i aquest interès, segons es diu, es va manifestar al llarg de tota la seva vida. Durant el seu primer any d'estudis, i probablement per primera vegada, va llegir una obra de matemàtiques sobre la geometria d'Euclides, cosa que va despertar en ell el desig de llegir altres obres.
El seu primer tutor va ser Benjamin Pulleyn,...
tracking img