9.3. Previsió del compte d’explotació 2012 ingresos - aportacions residents 349500 - donatius 228,1 - ingressos extraòrdinaris 3142,945 despeses - producte de nateja i bugadaria 12909,67 - material

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (385 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
9.3. Previsió del compte d’explotació

2012
Ingresos

- Aportacions residents 349500
-Donatius 228,1
- Ingressos extraòrdinaris 3142,945

Despeses

- Producte de nateja i bugadaria 12909,67
- Material oficina 815,78
- Material animació 613,495- Material informatic 30,98


Compres:

- Sou i salaris 103200
- Seguretat social 215849,46
- Immdemnitzacions 15208,781

Tributs:

- Reparacions i conservacions9952.73
- Serveis bancaris 335,715
- Lloguer 3000
- Aigua 438,415
- Gas 8029,365
- Llum 8127,26
- Telèfon 1352.1
- Primes d’assegurança1812,07
- Fotocopiadora 2501,865

Treballs i dserv.Externs

- Relacions públicas i públicitat 222.88
- Altres despeses 1012,095

Serveis externs:

- Servei de cuina65700
- Prevenció de riscos 2229,77Ingresos: 352871,04
Despeses: - 520054.526 = -167183,4869.5. Pressupost de tresoreria del primer any

Mes1 Mes2 Mes3Salidas anteriors 79686 87654,6

Entradas:

- Aportacions inicials dels socis 30000
- Préstects i crèdits -
- Entrades per venda 29125 2912529125
- IVA repercutit 266 266 266
TOTAL D’ENTRADES 59391 109077 117045,6
Sortides:
- Despesa inicials 30000
- Inversió 0
- Compres matèriesprimeres
i altres proveïments 1075,80 1075,80 1075,80
- IVA Suportat 343 343 343
- Serveis exteriors 5660,8 5660,8 5660,8
- Tributs iobligacions registrals 5742,8 5742,8 5742,8
- Personal 8600 8600 8600 TOTAL SORTIDES: 51422,4 21422,4 21422,4
SALDO DE CAIXA: 79686 87654,6 95623,2...
tracking img