Aasdfghjkl

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 32 (7791 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Joc d’instruccions i modes d’adreçament
Miquel Albert Orenga Gerard Enrique Manonellas
P06/05096/01458 Mòdul 1

© FUOC • P06/05096/01458 • Mòdul 1

2

Joc d’instruccions i modes d’adreçament

© FUOC • P06/05096/01458 • Mòdul 1

Joc d’instruccions i modes d’adreçament

Índex

Introducció................................................................................................ 5 Objectius ..................................................................................................... 6 1. Joc d’instruccions ................................................................................ 7 1.1. Cicle d’execució ................................................................................ 7 1.1.1. Segmentació.......................................................................... 9 1.2. Arquitectura del joc d’instruccions .................................................. 11 1.3. Representació del joc d’instruccions ................................................ 12 1.4. Format de les instruccions ................................................................ 13 1.4.1. Elements que componen una instrucció ..............................13 1.4.2. Mida de les instruccions ........................................................ 14 1.5. Operands ........................................................................................... 16 1.5.1. Nombre d’operands ............................................................... 16 1.5.2. Localització dels operands .................................................... 17 1.5.3. Tipusi mida dels operands ................................................... 17 1.6. Tipus d’instruccions ......................................................................... 20 1.6.1. Instruccions de transferència de dades ................................. 20 1.6.2. Instruccions aritmètiques ...................................................... 21 1.6.3. Instruccions lògiques............................................................ 26 1.6.4. Instruccions d’E/S .................................................................. 29 1.6.5. Instruccions de control del sistema ...................................... 30 1.6.6. Instruccions de ruptura de seqüència ................................... 30 1.7. Disseny del joc d’instruccions.......................................................... 34 1.8. Arquitectures CISC i RISC ................................................................. 34 1.8.1. Tendències actuals ................................................................ 35 2. Modes d’adreçament .......................................................................... 37 2.1. Adreçament immediat...................................................................... 38 2.2. Adreçament directe ........................................................................... 39 2.3. Adreçament indirecte ....................................................................... 40 2.4. Adreçament relatiu ........................................................................... 41 2.4.1. Adreçament relatiu a registre base........................................ 42 2.4.2. Adreçament relatiu a registre índex ...................................... 43 2.4.3. Adreçament relatiu a PC ....................................................... 44 2.5. Adreçament a la pila ......................................................................... 45 3. L’arquitetura CISCA-1 ........................................................................ 47 3.1.Organització dels computador ......................................................... 47 3.1.1. Memòria principal ................................................................. 49 3.1.2. Pila ......................................................................................... 49

© FUOC • P06/05096/01458 • Mòdul 1

Joc d’instruccions i modes d’adreçament

3.2. Joc d’instruccions...
tracking img