Abc costos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (747 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Nombre i cognoms de l'estudiant

Prova d'avaluació contínua 3. Fabrica S.A.

Presentació i objectius

-Presentació de la prova

Exercici d'aplicació d'un model ABC de repartiment de costos.Introduir el concepte de costos estratègics.

Objectius

Distingir els diferents tipus d'activitats i els seus generadors de costos. Calcular el cost d'un producte seguint el repartiment decostos estratègics establert en el mètode ABC.

Criteris d'avaluació

1) 10% 2) 30% 3) 20% 4) 20% 5) 20%

Format i data de lliurament

Format de lliurament:“71018_PAC3_cognom1_cognom2.doc". Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant Alfredo García Santos posaria el següent nom en el seu arxiu de la PAC3 de comptabilitat de costos II: “71018_PAC3_garcia_sants.doc"Data màxima de lliurament: 9 de Maig de 2011

Enunciat

L'empresa Fabrica S. a. es dedica a la fabricació i venda dels productes A i B. Recentment ha contractat a un llicenciat a la UOC queha desenvolupat un model ABC per assignar els costos de l'empresa.
Ha distingit 3 activitats en la secció de Compres, altres 3 activitats en la secció de Transformació i finalment també ha definit3 activitats en la secció Comercial.

De l'últim mes tancat es disposa de la següent informació:

- Secció de compres

|Activitat|Cost Total |Inductor de costos |
|1. Transport de materials |400.000 |Nombre de transports|
|2. Emissió d'ordres de compra |220.000 |Ordres de compra |
|3. Inspecció i control d'unitats comprades|600.000 |Unitats comprades |

- Secció de Transformació

|Activitat |Cost Total...
tracking img