Absolescencia programada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3353 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBSOLESCÈNCIA
PROGRAMADA

Gestió Energètica
Ciències Ambientals

Índex

* INTRODUCCIÓ

* OBJECTIUS

* HISTÒRIA ABSOLESCÈNCIA PROGRAMADA

* BENEFICIS

* IMPACTES

* PART ECONÒMICA

* CONCLUSIONS

* RESUM

Bibliografia

INTRODUCCIÓ

Actualment vivim en una societat basada per el consum. En aquest treball veurem com s'ha anat desenvolupant aquestasocietat de consum, així com les causes i conseqüències que comporta. L'obsolescència és la caiguda en desús de màquines, equips i tecnologies motivada no per un mal funcionament del mateix, sinó per un insuficient acompliment de les seves funcions en comparació de les noves màquines, equips i tecnologies introduïts al mercat.

L'obsolescència pot deures a diferents causes, encara que toteselles amb un rerefons purament econòmic. Distingirem dos tipus de causes:
1. Causes degudes al ràpid desenvolupament de noves tecnologies i constant millorament de les existents així com de la societat de consum en la que ens trobem; direm que són causes inevitables.

2. Per altre banda, pot ser producte de l'estratègia del fabricador en tres formes:

- Obsolescència planificada: quan, al'hora de crear un producte, s'estudia com és el temps òptim perquè el producte deixi de funcionar correctament i necessiti reparacions o la seva substitució sense que el consumidor perdi confiança en la marca, i s'implementa aquesta obsolescència en la fabricació del mateix perquè tingui lloc i es guanyi així més diners.

- Obsolescència percebuda: quan creen un producte amb un cert aspecte, imés endavant es ven exactament el mateix producte canviant tan sol el disseny del mateix. Això és molt evident a la roba, quan un any estan de moda els colors clars, i al següent els foscos, perquè el comprador se senti mogut a canviar la seva roba perfectament útil i així guanyar més diners.

- Obsolescència d'especulació: quan aquest comercialitza productes incomplets o de menors prestacions abaix preu amb el propòsit d'afermar-se al mercat oferint amb posterioritat el producte millorat que ben va poder comercialitzar des d'un principi, amb l'avantatge afegit que el consumidor es porta la falsa imatge d'empresa dinàmica i innovadora.

En aquest treball ens centrarem en l’obsolescència producte de l'estratègia del fabricador més concretament, en l’obsolescència planificada. Esdenomina obsolescència programada o obsolescència planificada a la determinació, la planificació o programació de la fi de la vida útil d'un producte o servei de manera que després d'un període de temps calculat per endavant, pel fabricant o per l'empresa de serveis, durant la fase de disseny d'aquest producte o servei aquest es torni obsolet, no funcional, inútil o inservible. Un exemple podria ser laproducció d'una rentadora de baix cost que és deliberadament dissenyada per fallar dins dels cinc anys de la seva compra, empenyent als consumidors a comprar una altra dins de cinc anys.

Com és obvi, indirectament, planificar l’obsolescència d'un producte a curt termini crea una despesa energètica i genera residus. Per exemple; com es pot observar en el documental “comprar, tirar, comprar”veiem el cas d'una nevera fabricada l'any 1985 a Alemanya en la qual no estava programada la seva obsolescència, per tant dissenyada per a durar. Com podem apreciar en el documental, actualment la nevera segueix funcionant correctament. Si fem càlculs, la nevera fa uns 30 anys aproximadament que fa la seva funció de refredar els aliments. Si la persona que té aquesta nevera n’hagués comprat una altreque tingués una durada programada de 5 anys com en el cas anterior em vist en la rentadora, aquesta persona hagués comprar 6 neveres en aquets 30 anys, per tant, s’haurien d'haver fabricat 6 neveres més i per altre banda, s’haguessin tirat a la deixalleria 6 neveres.

El procediment sol ser el següent: un dels aparells electrònics d'ús habitual falla. Quan el propietari ho porta a reparar,...
tracking img