Accessibilitat al linux

Páginas: 10 (2426 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2010
Estudi de l’accessibilitat a les distribucions Linux: programari i maquinari

Resum
Aquest projecte és un estudi sobre l’accessibilitat en les distribucions Linux, tant a nivell de programari com de maquinari. L’objectiu és conèixer i presentar les aplicacions d’accessibilitat que ofereix el sistema operatiu Linux, per tal que les persones amb discapacitats visuals, físiques i auditives,puguin tenir accés a les tecnologies de la informació.
Prèviament a fer aquest estudi sobre el programari i maquinari, s’han de definir els conceptes de programari lliure i Linux, i fer una classificació de les possibles discapacitats que poden tenir las persones.
Per finalitzar es fa una comparativa amb el sistema operatiu Windows a nivell d’accessibilitat. A més, s’inclouen unes proves delfuncionament de les diferents aplicacions que incorpora una distribució destinada a persones amb discapacitats, i una altre estàndard.

1. Introducció
Parlem d’accessibilitat quan ens referim a infrastructures posades al servei de persones amb discapacitats per a que aquestes puguin tenir accés als mateixos productes o serveis que la resta de la gent. Es tracta de comprendre les diferents necessitatsa les que avui en dia està exposat aquest col·lectiu per a poder tenir accés a la tecnologia, per tal de trencar aquestes barreres de la mateixa forma que succeeix a l’entorn on vivim. D’aquesta manera, tindran les mateixes possibilitats que la resta de la gent per poder investigar, desenvolupar, estudiar, aprendre o realitzar els seus propis hobbies.
Per a poder estudiar les diferentsaplicacions que faciliten l’accés a la tecnologia en el camp de la informàtica s’ha de tenir coneixement de diferents conceptes.
Primer es defineix el concepte del programari, que és la part lògica de l’ordinador, que combinada amb el maquinari donen a l’usuari una sèrie de funcions específiques i permeten la seva utilització. Existeixen diferents tipus de programaris: lliure, gratuït, de domini públic ocomercial. Cadascun d’ells té unes característiques que els fa diferents. El programari lliure es caracteritza per una sèrie de llibertats a las que té dret l’usuari. A partir de conèixer aquestes llibertats, l’usuari programador, un cop realitzi algun desenvolupament, haurà d’aplicar alguna de les diferents llicències o seguir basant-se amb la llicència inicial del projecte.
Pel cas de Linux, lamajoria de les seves aplicacions són de programari lliure, fet que permet a un usuari amb coneixements de programació poder desenvolupar-lo i millorar-lo, de forma que s’acaba aconseguint un sistema molt perfeccionat.

2. Linux
En segon lloc, un cop explicat el concepte d programari, s’estudiarà el significat de Linux, ja que es pot tenir dos significats, com a sistema operatiu o com adistribució.
Linux va ser creat per Linus Torvalds, que buscava una alternativa a Unix. Ara mateix aquell projecte ha prosperat de forma exponencial gràcies a la contribució de milions d’usuaris d’arreu del món.
Linux és un sistema operatiu tipus Unix i que té com a objectiu promoure el programari de lliure distribució juntament amb el seu codi font. Així pot ser modificat per qualsevol persona. Estàformat per un nucli que actua com a cervell i gestor d’un seguit d’eines, i aplicacions. Algunes d’aquests aplicacions, principalment les d’accessibilitat, es tractaran més endavant.
A part del concepte, es mostraran les diferents funcions i característiques del sistema, juntament amb els avantatges i els inconvenients d’utilitzar-ho.
Un cop descrit el seu funcionament, es mostra una recopilacióde les diferents distribucions que existeixen actualment, anomenant les més utilitzades i funcionals, juntament amb les característiques que incorporen i el tipus d’usuari al que poden estar destinades.
Conegudes les diferents distribucions, es fa una comparació exhaustiva amb el sistema operatiu Windows, ja sigui a niell de mercat, de facilitat d’ús, d’ofimàtica, de suport de maquinari, de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Linux
  • Linux
  • Linux
  • Linux
  • Linux
  • Linux
  • Linux
  • linux

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS