Acció col.lectiva

Páginas: 7 (1653 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2010
Les vinyetes del diari “El País” fan referència als disturbis que es van originar als suburbis francesos a l’octubre de 2005. Els fets es desencadenen en un barri marginal de Paris, quan dos adolescents perseguits per la policia van trepar una subestació elèctrica i van morir electrocutats. Els disturbis van començar quan es va conèixer que els adolescents morts pertanyien a una minoria ètnicad´una zona d´ exclusió. Els joves dels barris perifèrics dels centres urbans i econòmics francesos van protagonitzar una revolta mitjançant la crema indiscriminada de cotxes i d´alguns centres escolars en la qual es va qüestionar la raó i la legitimitat de les institucions polítiques i socials.
En aquests disturbis trobem els sis determinants necessaris per a desenvolupar una conductacol•lectiva caracteritzada en la “teoria del valor afegit o tensió estructural”. La base d´aquesta teoria es fonamenta en el desig d´un canvi d´un aspecte de la societat. En aquest cas : integració social i dignitat. Aquest enfocament teòric es fonamenta a través de la contextualització, seria impossible definir-lo sense tenir en compte el context en el que succeeixen els fets.
La conductivitatestructural està determinada per l’existència de grups discriminats per la seva ètnia i per la situació d´exclusió social donada per la pobresa i la falta de recursos . Es tracta de barris situats als suburbis de la ciutat on la tassa de desocupats es altíssima i la pobresa és la característica de la zona en qüestió. En aquesta conductivitat estructural es fa visible la “descomposició social”.
La tensióestructural ve donada per unes condicions vitals que produeixen estrés en l´individu. En aquest cas la pobresa, la desocupació, l’explotació laboral, la discriminació, l’exclusió, l´estigmatització, la xenofòbia i els conflictes permanents amb la policia van reforçar les conductes col•lectives
El desenvolupament i l’expansió de creences es va originar a partir de la idea de que les institucionss’havien desentès d´aquesta població desfavorida, que no els importava el que els estigués passant i que no feien ni farien res per solventar aquesta situació insofrible de marginalitat. Els joves es senten enganyats perquè veuen que fins ara només s´ha vengut fum a costa de la seva situació: el govern parla de reinserció social, d´integració dels immigrants, d´emprendre una acció de neteja irehabilitació de les zones suburbials i la situació segueix igual des de fa molts anys, es parla molt però no es fa res. Creuen que les veus del poder només parlen per guanyar lideratge perquè per molt que parlen la situació de precarietat segueix igual.
Els factors desencadenants que van precipitar o propiciar a la reacció col•lectiva van ser la mort dels dos joves d´origen magrebí i unasituació marginal que no s´acaba. Aquest fet individual va propiciar a que es desencadenés una mobilització col•lectiva en la que es volia denunciar la situació extrema que s´estava vivint en els suburbis de ciutat. Tal com explica a la segona vinyeta, era un fet esperat, les condicions econòmiques i socials de la zona estaven creant un clima advers on es presagiava que alguna cosa podia esclatar enqualsevol moment.
La mobilització a l´ acció és una queixa directa a la situació marginal i s´origina en el desig de solucionar-la. Els joves dels suburbis van sortir als carrers en actitud de queixa i de desacord i van començar la crema indiscriminada de milers de cotxes i centres escolars. Igual que els poderosos venien fum, aquests joves van omplir de fum la ciutat reivindicant la mentida. Eldesplegament policial i la presència dels bombers va reforçar l´actitud reactiva dels joves; en aquest cas es fa palès l’últim desencadenant de la teoria del valor afegit: el control social.
Si s´enfoca la “teoria de la identitat social” als esdeveniments comentats es tindran en compte 3 processos psicosocials segons la teoria de H. Tajfel:
 la categorització social
 la identificació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • acci
  • Acci
  • Acció moral
  • Codigo Acci
  • Codigo Acci
  • CONO ACCI N
  • codigo acci
  • Accio Colectiva

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS