Acción de la enzima catalasa de la papa sobre el agua oxigenada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (425 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ANNEX 1. TASCA : Llei de Hooke. Determinació de la constant elàstica d'un moll d’un dinamòmetre.

▪ OBJECTIU realitzant un experiment, prenent les dades experimentals, analitzant-les i elaborantla memòria final corresponent. Determinar la constant d'un moll d’un dinamometre, relacionant la força aplicada (pes) i la deformació produïda en el moll (allargament ∆l ).

▪ DESENVOLUPAMENT:Explicar l’experiment a realitzar i donar-los la informació que s’inclou a continuació:

PRÀCTIQUES de FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO

Moll elàstic. Llei de Hooke. Determinació de la constantelàstica d'un moll d’un dinamòmetre.

1. Objectiu:
– Determinar la constant d'un moll d’un dinamometre, relacionant la força aplicada (pes) i la deformació produïda en el moll (allargament ∆l ).2. Material:
– Suport. Pinces.
– Metre.
– Dinamòmetre.
– Pesos.
3. Procediment:
1.- Es suspèn el dinamòmetre d'un punt fix.
2.- Es col·loca el metre paral·lelament al moll, de maneraque puga llegir-se l'escala.
3.- Es llig la divisió del metre que marca l'extrem del moll. ( l o)
4.- Es col·loquen els pesos, una a una, anotant en cada cas la lectura del metre( l ).
5.-L'allargament ( ∆l ) correspon a la diferència l - l o .

| |Dinamomètre |
|Força ( N ) |0 | | || |
|Longitud ( cm) | | | | | |
|Allargament |0 | | | | |4. Anàlisis de resultats:
1. Representa gràficament la força en funció de l’allargament.
2. Comprova en la gràfica si se compleix la Llei de Hooke.

5. Qüestions:

1. Calcula laconstant elàstica del dinamòmetre.
2. Què pes tindries que col·locar en el moll per a produir un allargament de 28cm?

▪ COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

• Seleccionar les tècniques adequades per...
tracking img