Accidente

Páginas: 2 (448 palabras) Publicado: 7 de abril de 2010
TRANSGÉNICOS EN

LA MESA

Ètica professional

Genis Salabert Ribot
EI00152

Aliments trangenics

Aquest reportatge tracta sobre els aliments trangènics i com poden afectar a tot elque els envolta.
Ens trobem davant una manipulació genètica dels aliments, el qual es qüestiona si això pot ser favorable o perjudicial.
En el reportatge podem observar o distingir diferents puntsde vista, on en algunes coses coincideixen i en d’altres discrepen, com a tota innovació.
Surten diferents personatges dient que això de la manipulació genètica dels aliments ho estan introduint massaràpid, i la causa d’això, creuen, i crec, que es per poder recuperar la inversió milionària que han hagut de fer per portar a terme aquest projecte.
Hi ha científics que diuen que això s’ha deportar a terme, ja que millora el producte de cara al consumidor. Obtenen resultats favorables pel que ens referim al conservament, a la quantitat i d’altres. En contra d’això, ens trobem d’altrescientífics que diuen que això es un problema, ja que degut a la polinització de les plantes, d’altres poden fer algun tipus de mutacions i això no sabem si es bo o no. Un altre problema que es troben, es quemés o menys al cap de cinc o deu anys, depenent d’on es faci, ja comencen ha trobar mutacions, i cada vegada necessiten crear coses més fortes i així progressivament, i acaba sent una cadena. La qüestióes si això es pot passa a la persona o no. Trobem gent que diu que si , i gent que diu que no. Hi ha científics que diuen que son tecnologies que es necessiten, però no a qualsevol preu.
Referentals agricultors, ens trobem que n’hi ha uns quants que ja tenen els seus terrenys amb aliments manipulats, i els hi ha comportat més beneficis, ja que les possibles plagues no els hi destrossen elconreu, i per tant, han obtingut més producció. Això perjudica als agricultors que no utilitzen aquests tipus de conreu, ja que per culpa de les plagues o d’altres coses obtenen pitjors resultats i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • accidentes
  • accidente
  • Accidentabilidad
  • accidentes
  • accidentes
  • Accidente
  • Accidentes
  • los accidentes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS