Accio blanquejadora del lleixiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (279 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2- ACCIÓ BLANQUEADORA DEL LLEIXIU

1.1- Introducció.

El lleixiu s’utilitza per fer net, pero es una dissolució que conté hipoclorito de sòdi capas de oxidar a lessustàncies que formen les tintes de els bolígrafs i retoladors. A n’aquesta propietat se li anomena “poder blanquejador”, i aquesta es la explicació de perque “neteja”la majoria de taques. El lleixiu conté una dissolució de la sustànci hipoclorito de sòdi, NaCl. Aquestar dissolució actua sobre alguns colorants, fent que canvien decolor y, alguns cassos els decolora completamente. Es diu que l’hipoclorit de sòdi fa una acció oxidant sobre la tinta. A la vegada, fa una acció reductora sobrel’hipoclorit de sòdi.

1.2- Objectiu.

Investigarem el poder blanquejador del lleixui. Per això s’usaràn diferents tintes de rotuladors y de bolígrafo y anirem a fer els canvisproduits per acció del lleixiu.

1.3- Materials i reactius.

-Lleixiu comercial - Pipeta Pasteur

-Rotuladors y bolígraf - Vas de precipitats

1.4- Procediments.A un paper blanc a l’esquerra, un poc separat i verticalment una paraula amb bolígrafs i retoladors, amb la pipeta de Pasteur es banya per damunt i s’extén,observarem com els canvis a la tinta y el temps que tarda en produirse.

1.5- Conclusions.

El rotuladors s’en va, però el bolígrafo queda pintat.

1.6- Qüestions.

1.Perque s’utilitza la llet per llevar el bolígrafo i no el llixiu? Perquè la llet té àcid làctic i el llexiu no

2. Com actua el lleiciu perque se’n vagi la tinta deretoladors?

Mitjançant una reacció química.

3. Com actua la llet devant els colors?

Perquè els greixos de la llet fan que la tinta del bolígraf no es descompongui.
tracking img