Acoso laboral

Páginas: 4 (929 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
O acoso laboral ou “mobbing” é a acción de producir medo no traballador afectando ó seu posto de traballo. Estas persoas reciben un maltrato psicolóxico inxustificado a través de actos negativos, porparte dos seus iguais, dos seus subalternos ou dos seus xefes. Nos casos máis extremos pode chegar á violencia. Estes actos lévanse a cabo mediante:
- gritos, insultos.
- sobrecarga de traballo(entregar proxectos nun prazo demasiado curto).
- trato de maneira discriminatoria.
- ignoralo, excluílo ou facerlle o baleiro.
- reter información crucial para o traballo da vítima.
- ridiculizar oseu traballo, ideas, propostas, solucións etc.
- animar a outros compañeiros a seguir as condutas anteriores.

O perfil da vítima do acoso laboral soe ser o seguinte:
• Persoa que ten maiorprobabilidade de ser envexada pola súas características persoais, sociais ou familiares ( fama, éxito etc.)
• Con frecuencia afecta a persoas totalmente válidos e creativos para desempeñar o seutraballo.
• Resistencia por parte da vítima a ser cómplice de algún acto pouco moral presenciado.
• Maior vulnerabilidade persoal, familiar ou social. Tamén inflúe a idade, a orientación sexual ou a súaideoloxía.
En resumo, as vítimas pertencen a grupos minoritarios (xoves, mulleres, inmigrantes, persoas con algunha enfermidade así como persoas fisicamente atractivas).

Polo contrario, o acosadorpresenta o seguinte perfil:
• Obxectivo do acosador: asasinato psicolóxico da vítima.
• Para que? Para encubrir a súa propia mediocridade desviando a atención á vítima.
• Quen? O acosador soe ser oxefe na maioría dos casos pero tamén se pode dar por parte de compañeiros ou incluso de subordinados. Tamén poden actuar en grupo.
• De que forma? A base de gritos, insultos, humillacións...
• Porque? Pola necesidade de agredir, controlar e destruír debido a unha serie de tendencias psicopatolóxicas ou de personalidades mórbidas.
En resumo, o perfil do acosador soe corresponder a mentes con...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Acoso Laboral
  • acoso laboral
  • Acoso Laboral
  • Acoso laboral
  • Acoso laboral
  • Acoso Laboral
  • acoso laboral
  • Acoso Laboral

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS