Acrosport

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (914 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 2 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACROSPORT

É un deporte acrobático-coreográfico onde se integran tres elementos fundamentais:
- Formación de figuras ou pirámides corporais.
- Acrobacias e elementos de forza, flexibilidad eequilibrios como transicións dunhas figuras a outras.
- Elementos de danza, saltos e piruetas gimnásticas como compoñente coreográfico, que lle outorga a este deporte o grado de artístico.
Tamén se podedefinir como un deporte Sociomotriz, onde existe sempre a presenza dun ou varios compañeiros que sincronizan as súas accións motrices nun espazo estable reglado, para conseguir a realización defiguras ou pirámides humanas. Xa que logo, trátase dun deporte eminentemente cooperativo, onde os acróbatas realizan unhas habilidades motrices específicas establecidas de antemán, en busca dunha granperfección técnica e coreográfica.
Igualmente, podemos dicir que o Acrosport, é un deporte que é practicado por gimnastas con tipologías diferentes, xa que o corpo nesta modalidade ha de realizar dúasfuncións ben diferenciadas o "portor ou base", persoa que suxeita, e o "áxil ou volteador", persoa que realiza os elementos de flexibilidad, equilibrio e combinacións encima do portor ou, grandes saltosacrobáticos (mortais simples, dobres, con piruetas, etc) en fase aérea mediante propulsiones dos portores para recepcionar de novo sobre eles ou no chan.
Son cinco as Categorías competitivasexistentes nesta modalidade:
-Parellas masculinas.
-Parellas femininas.
-Parellas mixtas.
-Tríos femininos.
-Cuartetos masculinos.

Os competidores en cada unha destas categorías han de realizar tresexercicios de competición cunha duración máxima de 2,30 minutos. O primeiro exercicio é de Balance ou Equilibrio A característica dos elementos de equilibrio é que os dous (ou varios) compañeirosestán en contacto todo o tempo durante a realización da figura ou pirámide. Ao segundo exercicio denomínaselle de Tempo ou Dinámico. As características dos elementos de tempo é que o áxil é propulsado...
tracking img