Actividad física y deporte

Páginas: 95 (23575 palabras) Publicado: 28 de marzo de 2011
OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT
Economia, Consum i Esport Salut, Estètica i Esport Gènere i Esport Multiculturalitat i Esport Política i Esport Violència vs Fair Play

OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT
El web de l’Observatori Crític de l’Esport és una eina dissenyada amb la intenció d’ajudar als nens i nenes a tenir consciència sobre les diferents problemàtiques que giren al voltant de l’esport,l’activitat física i el cos, i que estan presents en el nostre dia a dia. Constantment, els mitjans de comunicació ens bombardegen amb tota mena de notícies i imatges que, a poc a poc, influeixen en el nostre sistema de valors. Televisió, internet, premsa, cine, publicitat, ràdio, etc. juguen un paper important en l’educació de nois i noies, de manera que tot allò que hi apareix ens proporcionauna gran oportunitat per reflexionar sobre les actituds i valors que s’hi posen de manifest. A l’Observatori Crític de l’Esport hi podreu trobar materials, recursos i reflexions per comentar a casa notícies o fets recents que no ens poden deixar indiferents: incidents violents en un partit de futbol; mostres de fair play que són un bon exemple de comportament; com un anunci influeix en laconfiguració de la nostra imatge corporal; pel·lícules de temàtica esportiva com Billy Elliot o Million Dollar Baby; la desigualtat entre homes i dones; l’ús polític de l’esport; el racisme; etc. En definitiva, l’Observatori és una plataforma que impulsa la formació, la reflexió i el raonament crític en relació a una de les temàtiques actuals amb major incidència en la nostra societat: l’esport i laconstrucció de la realitat que se’n fa a través dels mitjans de comunicació. Podreu consultar-hi els recursos que hi pengem cada setmana diferents especialistes d’Educació Física, podreu opinar, participar, interactuar, i sobretot podreu treure’n idees per parlar amb els fills i filles de la darrera notícia polèmica vinculada a l’esport. En aquest document hi podreu trobar informació i orientacions perpoder comprendre millor el paper de l’esport en la nostra societat i en els mitjans de comunicació respecte als diferents temes que es tracten: Economia, consum i esport Salut, estètica i esport Gènere i esport Multiculturalitat i esport Política i esport Violència vs fair play

Economia, Consum i Esport

OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT
http://antalya.uab.es/observatoriesport | 2008

G R UP D E R E C E R C A VA L O R S E N J O C

U B

ÍNDEX
Presentació [p. 5] Continguts 1 Globalització i neoliberalisme [p. 6] 2 Globalització i esport [p. 7] 3 Sector econòmic [p. 8] 4 Grans esdeveniments esportius [p. 9] 5 Pagar per jugar o cobrar per jugar [p. 10] 6 Esport com a “objecte de consum” [p. 12] 7 Joc net amb el consum [p. 14] 8 Sostenibilitat i esport [p. 16] 9 L’esport alsmitjans de comunicació com a negoci [p. 18] 10 L’esport com a suport publicitari [p. 20] Bibliografia [p. 21]

OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT

Economia, Consum i Esport

4

PRESENTACIó
L’esport es troba immers en un context social en què l’economia hi juga un paper decisiu. Per això s’ha convertit en un sector econòmic que interacciona amb molts d’altres sectors i constitueix una fontd’atracció immensa que, gràcies als mitjans de comunicació, obté ingressos milionaris de les grans empreses. L’esport és, a mes, un objecte de consum pel que fa a la pràctica esportiva, i també pel que representa el seguiment dels esdeveniments esportius (entrades, diaris, emissions de ràdio,..). Aquest bloc temàtic té com a finalitat donar a conèixer les implicacions de l’esport i les seves manifestacionscom a fenomen globalitzat i alhora oferir elements per analitzar les seves conseqüències en els diferents sectors socials. Per altra banda, també planteja elements de reflexió al voltant de la nostra actitud com a consumidors i consumidores i sobre les relacions que s’estableixen entre el consum, l’esport i l’entorn.

OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT

Economia, Consum i Esport

5

1...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Actividades Fisicas y deportivas
  • Deporte Y Actividad Fisica
  • Biología De La Actividad Física Y Deporte
  • actividad fisica, ejercicio y deporte
  • Actividades Físicas y deportivas
  • La actividad fisica y deportiva
  • ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
  • Fisioterapia en Actividad Física y Deporte

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS