Activitat física

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (663 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
És ben sabut que el comportament sedentari (entès com a absència d'activitat física habitual) és perjudicial per a les persones, ja que afavoreix o agreuja el risc de patir certes malalties, totcontribuint a deteriorar el funcionament del nostre cos. En l'altre extrem del sedentarisme, s'ha observat, que la pràctica inadequada d'activitat física, bé per excés quantitatiu (fer més del que s'ha defer) o qualitatiu (fer una activitat inapropiada o des d'un plantejament erroni, fer malament les tasques que implica l'activitat, realitzar l'activitat en condicions d'alt risc...), pot també tenirefectes perjudicials per a la salut. L’ideal seria realitzar una activitat física moderada i amb continuïtat, ja que aquesta ajuda a prevenir, superar o alleujar malalties i, més encara, a incrementarla salut, el benestar i la qualitat de vida.

A partir de les definicions anteriors, es poden distingir tres conductes alternatives relacionades amb la realització d’exercici físic:

1. Laconducta sedentària.
2. L'activitat o exercici físic apropiat.
3. L'activitat o exercici físic inapropiat.

Actualment, cada vegada més persones ens decantem a practicar més esport, ja no nomésperquè tenim més temps lliure sinó per la conscienciació de que és bo per a la salut (ens decantariem per la segona i tercera conducta). Malgrat això, estem força equivocats sobre els efectes queprodueix l’exercici físic en la nostra salut ja que pensem que pel simple fet de practicar algun esport per exemple obtenim els efectes positius, i això no és així. Cal assenyalar que l'exercici físic tambépot tenir com a contrapartida una sèrie d'efectes negatius i no sempre és saludable, sobretot quan és realitzat inadequadament (en aquest cas portem a terme la tercera conducta). Per tant, ésnecessari explicar amb precisió quins han de ser els continguts, volum i intensitat d’aquesta pràctica, d'acord amb les característiques i circumstàncies de l'individu, que són els factors que han de ser...
tracking img