Activitats nadal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (672 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ACTIVITATS NADAL

7. Descriu el procés de captació, distribució i evacuació de l'aigua. Cita els elements més importants de la instal·lació d'aigua sanitària a ta casa. Què és un sifó i quina ésla seua funció?
-S’obte en una presa que va a una planta de tractament d’on ahi sen va a una estació de vombeig on va a la xarxa de distribució es consumeix i torna pels clavegerams a una depuradora.-El contador, intalació general, bomba i deposit
-Un sifó està format per un tub, en forma de "U" invertida, amb un dels seus extrems submergits en un líquid, que puja pel tub a major altura que laseva superfície, desaiguant per l'altre extrem. Perquè el sifó funcioni l'orifici de sortida ha d'estar més avall de la superfície lliure (h2 ha de ser major a h1 a la figura) ja funciona pergravetat, i ha d'estar ple de líquid ja que aquesta connectivitat permet que el pes del líquid en la branca del desguàs sigui la força que eleva el fluid en l'altra branca.

[pic]
8. Cita els diferentstipus de transmissió de l'energia (calor) que existeixen, tot i donant una breu explicació.
-gas
9. Quins són els diferents tipus de calefacció que coneixes? Comenta els avantatges i inconvenients decadascú.
-electrica aventatges no consumeix molt desavantatges tarda a emetre calor
-gas(aigua calenta) avantatges que pot estar extens per tota la casa desavantatges que pot hi aure una fuga i¡¡pum!!
10. Explica el funcionament del tractament de l'aire que es fa als habitatges amb els aparells d'aire condicionat. Què és el sistema “inverter”? Què és una bomba de calor?
El que fa es que tira al’exterior laire calent i a linterior e calent. El sistema invert es que en ves de tirar aire calent fora el tira gelat i dins calent
11. Què significa PLC? A què fa referència? Quin és el seu rangd'aplicació (a on es pot utilitzar)?
(Tingueu en compte que es tracta d'un sistema de comunicació)
Power line comunications(plc) es per a clavar una linia d’internet dins d’una instalació...
tracking img