Adan y eva segun una interpretación freudiana. treball de recerca de batxillerat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6780 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRESENTACIÓ

Vaig escollir fer el treball de recerca sobre els mites, quan a classe de filosofia ens en van fer cinc cèntims i el tema em va semblar interessant.

Ja tenia quelcom clar: volia parlar sobre els mites, però no sabia per on enfocar-ho, ja que jo mai havia fet mitologia com a assignatura, ni m’havia preocupat pel tema.

Per aquest motiu, la primerapart del meu treball és un anàlisi sobre el concepte mite i tot el que l’envolta. Explico les classes de mites, les seves funcions, les escoles que els interpreten, etc. La segona part consisteix a interpretar un mite a partir d’una de les escoles esmentades. Com a mite, pel motiu anteriorment citat, n’he elegit un de la religió cristiana, ja que són els que tinc més aprop. Concretament el mited’Adam i Eva, no per cap motiu especial sinó perquè és el que em crida més l’atenció. Com a escola, per a desenvolupar la meva interpretació, he escollit la psicoanalítica, perquè Freud, el seu creador, m’atreu bastant amb les seves aportacions sobre l’inconscient.

El resultat de la primera part ha estat satisfactori, ja que he assolit el coneixement dels conceptes proposats. A la segonapart m’ha estat més difícil obtenir un resultat clar. La meva interpretació és molt subjectiva, però, com a mínim, m’he basat em les idees freudianes. Si més no, m’ha servit per adonar-me de la complexitat de fer una interpretació d’un mite, cosa que no m’ha sorprès.

Estic contenta del resultat general del treball i, sobretot, dels coneixements que m’ha proporcionat portar-lo a terme.DEFINICIÓ DE MITE

En llenguatge català el mot mite és utilitzat per designar realitats ben diferents, fins i tot contraposades.

Segons La Gran Enciclopèdia Catalana “els mites són dites, narracions, etc., plàstiques, fabuloses i generalment contraposades a qualsevol tipus de formulació enraonada i demostrada, emprades sobretot per a expressar conviccionsfilosòfiques, cosmo-visionals o religioses”.

Els mites ofereixen una sorprenent varietat de temes, motius i funcions en els diferents pobles i cultures. Per aquest motiu no podem reduir la seva definició a un sol aspecte.

El mite és un relat que conté elements simbòlics, però és presentat com una història. Tracta sempre d’accions de molt interès per a la comunitat, perquèexpliquen aspectes importants de la vida social mitjançant la narració de com es van produir per primera vegada tots els fets.

Els actors del relat mític són éssers extraordinaris i sobrenaturals, que actuen amb unes possibilitats superiors a la realitat humana.

La narració mítica és la més antiga i ens parla d’un temps prestigiós i llunyà, el temps dels principis, un tempsque és diferent al de la vida real, però es creu que per mitjà de la remuneració i evocació ritual pot renéixer a l’avui.

En definitiva, podríem reduir el seguit de trets anteriors a la idea que el mite és una realitat cultural extremadament complexa, que pot interpretar-se des de moltes perspectives. El mite explica una història sagrada, per tant “vertadera”, que ha tingut lloc altemps màgic dels principis. El mite explica com gràcies als éssers sobrenaturals una realitat ha vingut a l’existència.

ELS MITES VIUS

En les societats arcaiques els mites encara estan vius i fonamenten i justifiquen tots els comportaments i activitats de l’home.

En les societats on el mite encara és viu distingeixen curosament els mites (històries vertaderes)dels contes (històries falses).

UNA CLASSIFICACIÓ DE LES MANIFESTACIONS ORALS

Com narra el llibre de *Joan Prat, des del segle passat els estudiosos van interessar-se per les manifestacions orals folklòriques i les seves distincions. Una de les classificacions clàssiques ha estat la distinció entre tres gèneres: els mites, les llegendes i els contes o rondalles....
tracking img