Ade cnae

Páginas: 12 (2845 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2012
1-Analitzar la classficació Nacional d´Activitats Economiques CNAE-2009, i repondre les següents qüetions
-Indicar per a què serveix aquesta classificació.
La CNAE-2009 es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso internacional de revisión denominado Operación 2007, y ha sido elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento de aprobación de laNACE Rev.2.
El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que pueda ser utilizado para:
1) favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas
2) clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida
La classificació estadística.Lesclassificacions estadístiques són estructures elaborades amb l'objecte de poderagrupar unitats homogènies, segons un criteri definit, en una mateixacategoria. Amb això s'aconsegueix que un conjunt d'informació pugui sertractat a través d'un codi, facilitant les anàlisis estadístiques i lainterpretació de les dades.Les unitats que agrupa una classificació d'activitats són les empreses iestabliments quetenen activitats comunes. En el concepte d'activitatses tenen en compte els *inputs utilitzats, el procés productiu i el *outputobtingut
1.2.- Una vegada localitzat el Document amb les dades del CNAE-2009, visualitzeu la seva
estructura:
Primer Nivell Secció Codi alfabètic d’1 dígit
Segon Nivell Divisió Codi alfabètic de 2 dígits
Tercer Nivell Grup Codi alfabètic de 3 dígits
Quart NivellClasse Codi alfabètic de 4 dígits
| P | Educación | | | | | |
| 85 | Educación | | | | | |
| 851 | Educación preprimaria | | | | | |
| 8510 | Educación preprimaria | | | | | |
| 852 | Educación primaria | | || | |
| 8520 | Educación primaria | | | | | |
| 853 | Educación secundaria | | | | | |
| 8531 | Educación secundaria general | | | | | |
| 8532 | Educación secundaria técnica y profesional | | | | | |
| 854 |Educación postsecundaria | | | | | |
| 8541 | Educación postsecundaria no terciaria | | | | | |
| 8543 | Educación universitaria | | | | | |
| 8544 | Educación terciaria no universitaria | | | | | |
| 855 | Otra educación | | | || |
| 8551 | Educación deportiva y recreativa | | | | | |
| 8552 | Educación cultural | | | | | |
| 8553 | Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje | | | | | |
| 8559 | Otra educación n.c.o.p. | | | | | |
| 856| Actividades auxiliares a la educación | | | | | |
| 8560 | Actividades auxiliares a la educación | | | | | |
2.- Fer una diagnosi de la caracterització de les empreses que estan d’alta a l’estat espanyol en
data d’inicis de 2011
A partir de la “Documentación de España en cifras”, apartat d’Empresa

El DirectoriCentral d'empreses reuneix en un sistema d'informació únic, a totes les empreses espanyoles i a les seves unitats locals situades al territori nacional. El seu objectiu bàsic és fer possible la realització d'enquestes econòmiques per mostreig. S'actualitza una vegada a l'any, generant-se un nou sistema d'informació a 1 de gener de cada període.Es publica una explotació estadística dels resultats...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • adee
  • adead
  • ADEA
  • ADE
  • adeas
  • Reporte Del CNA
  • udo cna
  • Cna Colombia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS