Adminisracion

Páginas: 22 (5323 palabras) Publicado: 25 de enero de 2011
ADMINISTRACIÓ

1

ADMINISTRACIÓ
CONCEPTE L’ADMINISTRACIÓ COM A CIÈNCIA

ETAPES DE DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT ADMINISTRATIU: • Administració de les coses • Administració de les persones • Administració del executius EL PROCÉS DE ADMINISTRACIÓ Importància de la informació
2

ADMINISTRACIÓ
Definició
Conjunt de coneixements i activitats específiques, encaminades a la recerca delsmillors resultats del treball i l’esforç humà.

3

ADMINISTRACIÓ
APLICACIÓ D’UNS CONEIXEMENTS CIENTÍFICS PER ASSOLIR UN BÉ (BENEFICI SOCIAL). ACTIVITAT DESENVOLUPADA PER GRUPS HUMANS QUE UTILITZEN RECURSOS MATERIALS CAL FER-HO DE FORMA

EFICAÇ I EFICIENT
4

ADMINISTRACIÓ
Com a ciència
CIÈNCIA
– CONJUNT DE CONEIXEMENTS EN DESENVOLUPAMENT CONSTANT, QUE SURTEN DE LA PRÀCTICA SOCIAL IPRESENTATS EN CONCEPTES QUE PODEN SER DEMOSTRABLES EN LA REALITAT.

5

ADMINISTRACIÓ
Com a ciència
CIÈNCIA
– lligada a l’actuació dels grups humans. – L’objectiu de l’estudi és l’home dintre les organitzacions socials.

6

ADMINISTRACIÓ
ART
– implica destreses, experiències, sentiments específics, saber com a intuïció

TÈCNICA
– s’aprèn a les aules, al camp de treball...

7 ADMINISTRACIÓ
Etapes del desenvolupament del pensament administratiu

ADMINISTRACIÓ DE LES COSES
(Teories clàssiques)

ADMINISTRACIÓ DE LES PERSONES
(Teories de les relacions humanes)

ADMINISTRACIÓ DELS EXECUTIUS
(Contingències, sistemes)
8

TEORIES DE L’ADMINISTRACIÓ
TEORIES CLÀSSIQUES
– ADMINISTRACIÓ CIENTÍFICA – TEORIA DEL PROCÉS ADMINISTRATIU – TEORIA DE LA BUROCRÀCIA

TEORIESDE LES RELACIONS HUMANES I COMPORTAMENT TEORIA DE LA CONTINGÈNCIA TEORIA DE SISTEMES
9

TEORIA DE L’ADMINISTRACIÓ CIENTÍFICA (Frederic Taylor)
SUBSTITUIR LES REGLES I ELS CONVENCIONALISMES EMPÍRIC PER LA CIÈNCIA OBTENIR HARMONIA EN L’ACCIÓ DEL GRUP EN LLOC DE LA DISCÒRDIA ASSOLIR LA COOPERACIÓ DEL ÉSSER HUMANS, EN LLOC DEL INDIVIDUALISME TREBALLAR PER ASSOLIR UNA PRODUCCIÓ MÀXIMA, EN LLOCD’UNA RESTRINGIDA DESENVOLUPAR A TOTS EL TREBALLADOR EL MÀXIM POSSIBLE DE FORMA QUE PUGUIN ARRIBAR A LA MES ALTA PROSPERITAT, TANT ELLS COM TOTA LA ORGANITZACIÓ

10

PRINCIPIS DE TAYLOR
OBJECTIU PRINCIPAL

EFICIÈNCIA COST EFICÀCIA
PAGAR MES ALS TREBALLADORS PRODUCTIVITAT

11

TEORIA DE PROCÉS ADMINISTRATIU
(Henry Fayol)

DIVISIÓ DEL TREBALL AUTORITAT I RESPONSABILITAT DISCIPLINA UNITATDE DIRECCIÓ UNITAT DE COMANDAMENT SUBORDINACIÓ INTERÈS INDIVIDUAL A L'INTERÈS GENERAL
12

1

TEORIA DE PROCÉS ADMINISTRATIU

REMUNERACIÓ CENTRALITZACIÓ JERARQUIA D’AUTORITAT ORDRE EQUITAT ESTABILITAT EN EL CÀRREC INICIATIVA ESPERIT DE GRUP
13

2

TEORIA DE LA BUROCRÀCIA
(Max Weber)

LES ORGANITZACIONS EN FUNCIÓ DEL CONCEPTES DE JERARQUIA I AUTORITAT ESTUDI DE LA FORMA D’EXERCIREL PODER FORMA ORGANITZATIVA EN QUE S’ESTABLEIXEN RELACIONS ENTRE ELS SUBORDINAT I L’AUTORITAT
14

TEORIA DE LA BUROCRÀCIA

L’ORGANITZACIÓ RACIONAL I FORMAL DE LES ACTIVITAT I FUNCIONS, CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DE DETERMINATS FINS

15

TEORIA DE LES RELACIONS HUMANES I COMPORTAMENT
APORTACIÓ DE LA PSICOLOGIA I LA SOCIOLOGIA (Elton Mayo, Maslow, McGregor) * PSICOLOGIA Tracta d’establir lescondicions mentals més adequades per a cada treballador - treball més satisfactori - possibilitat d’influir en el funcionament de l’empresa * SOCIOLOGIA Aporta l’enfoc administratiu de l’home social Estudia les relacions entre grups humans (dominació, normes, funcions, disciplina)

16

TEORIA DE LA CONTINGÈNCIA

TRACTA D’EXPLICAR LES DIVERSES FORMES D'ACTUACIÓ QUE HA D’ADOPTARL’ADMINISTRACIÓ QUE DEPENEN DE LES CIRCUMSTANCIES (CONTINGÈNCIES) EXTERNES O INTERNES * evolució de la tecnologia * fluxos d’informació * interaccions entre persones i l’organització * l’entorn i l’ecologia * la previsió de l’influencia de determinades solucions * evolució natural de l’organització
17

TEORIA DE SISTEMES
(Ludwing von Bertanlanffy)

SISTEMA * Conjunt de coses que ordenadament...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Adminisracion
  • adminisracion
  • Adminisracion
  • Adminisración
  • adminisracion
  • adminisracion
  • Adminisracion
  • Adminisracion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS