Administracion de fármacos

Páginas: 10 (2381 palabras) Publicado: 31 de octubre de 2011
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Quines dades hi ha d'haver en una ordre mèdica o recepta mèdica?

Dades del pacient
Medicament preescrit
Posologia ( quantitat, freqüència i duració)
Via d'administració
Dades del metge i número de col·legiat
Data

Per preparar una medicació, quines comprovacions cal fer?

Comprovar que el fàrmac coincideixi amb la víad'administració, amb la hora i amb la fitxa del pacient.

Com és el carro de medicació?
Consisteix en una sèrie de safates individuals destinades a cada pacient. Això facilita el repartiment de la medicaciño i protegeix de la possible contaminació dels fàrmacs.

Elabora un procediment per administrar medicaments i enumera els passos de la manera que et sembli convenient.
1. Identificar el pacienti explicar-li el procediment que es farà.
2. Col·locar al pacient en la posició adequada en funció amb el tipus de fàrmac que s'administrarà.
3. Administrar el medicament per la via indicada i comprovar que se l'hagi empassat (via oral).
4. Observar la reacció que provoca el medicament després d'administrar-lo.
5. Anotar el registre ( hora, nom del fàrmac, via i dosis).
6. Si hi ha algunerror cal anotar-lo i comunicar-lo.

ORAL
Quines són les característiques de l'administració oral de medicaments?
El medicament es dóna a trevés de la boca, s'absorbeix per l'estómac i l'intestí de forma lenta, sistèmica i afecta a tot el cos.

Quin material faràs servir?
Fitxa de medicació
Guants
Carro o batea amb el medicament necessari
Etiquetes
Bolígraf

Quinés el protocol a seguir?
1. Rentar le mans i posar-nos guants.
2. Comprovar si la medicació correspon amb la del pacient.
3. Explicar què anem a fer i demanar la seva col·laboració.
4. Assegurar que es pren correctament la medicació i si fa falta oferir-li algun tipus de líquid per facilitar-li la ingesta d'aquest.
5. Recollir tot el material i deixar al pacient còmode.
6. Treure els guantsi rentar-nos les mans.
7. Registrar l'administració i firmar-la, i en cas d'haver-hi alguna incidència anotar-la i comunicar-la.

SUBLINGUAL
Quines són les característiques de l'administració sublingual de medicaments?
S'administra a traveés de la boca però es col·loca a sota de la llengua perquè es disolgui i es reabsorbeixi a través de la mucosa lingual fins als basos sanginis. És unavia d'absorció molt ràpida.

RECTAL
Quines són les característiques de l'administració rectal de medicaments?
És una via d'absorció molt ràpida per la seva rica vascularització. S'utilitza com a alternaiva en pacients amb disfàgia, inconscients o per l'administració de medicaments que irriten la mucosa gàstirca.

Quin material necessites?
Fitxa de medicació
Guants
Carro obatea de medicació
Lubricant
Gases
Sistema d'aplicació

Quin procediment seguiràs?
1. Rentar le mans i posar-nos guants.
2. Comprovar si la medicació correspon amb la del pacient.
3. Explicar què anem a fer i demanar la seva col·laboració.
4. Mantenir la intimitat de l'usuari.
5. Col·locar-lo en decubit lateral esquerre o en posició de Sims.
6. Amb una mà separar els glutis iamb l'altre introduir el supositori i després apretar els glutis per tal de que el supositori no surti.
7. Netejar amb una gasa l'excés de lubricant.
8. Recollir tot el material i deixar al pacient còmode.
9.Treure els guants i rentar-nos les mans.
10. Registrar l'administració i firmar-la, i en cas d'haver-hi alguna incidència anotar-la i comunicar-la.

RESPIRATÒRIA / INHALATÒRIA
Quinessón les característiques de l'administració de medicaments via respiratòria?
S'utilitza per administrar un gas com l'oxígen, un líquid vaporitzat o un sòlid pulveritzat. La seva absorció és molt ràpida degut a la gran vascularització de les mucoses respiratòries.

Quin material faràs servir?
Fitxa de medicaió
Guants
Inhalador (recipient que conté la medicació)
Gases...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • administración de fármacos
  • Administracion de farmaco
  • VIAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS
  • Vias De Administracion De Un Farmaco
  • Vías de administración de fármacos
  • Ventajas entre las vias de administracion de farmacos
  • administración de alimentos y farmacos
  • Técnica de administración de un farmaco

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS