Adolecencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4261 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ.

Podem recordar la nostra pròpia adolescència ( en el meu cas no e queda tan lluny ), i ens podem donar compte de tan ambigua com és aquesta etapa del desenvolupament en aquesta societat moderna en que vivim. Els adolescents experimenten incertesa i ansietat perque el seu paper social no està clarament definit. Podem recordar els conflictes d´aquest període, quan veiem unadolescent proper a nosaltres intentant resoldre dilemes similars als que nosaltres mateixos vam trobar. De vegades, conflictes trivials prenen una importància monumental degut a que la nostra societat proporciona tècniques indefinides per a ajudar als adolescents a adaptar-se als seus rols com a adults o xiquets. Una forma d´enfrontar-se a aquest problema es mantenir-se entre els dos rols.DESENVOLUPAMENT FÍSIC I CANVI.

La primera indicació de que s´ha arribat a l´adolescència és un canvi corporal tal com el desenvolupament dels pits ( a les xiques ) o el creixement de pel al pubis. Aquest canvis, depenent de la situació que pateixca l´adolescent, poden vivir-se d´una manera tant embarassossa com agradable. Generalment, els adolescents comparteixen aquests canvis corporals amb els seue grupsd´amics i, d´alguna manera, comparen el seu respectiu desenvolupament físic.

El creixement de l´adolescent porta amb ell canvis en el tamany corporal, órgans sexuals i característiques sexuals secundàries. La major part dels investigadors opinen que el creixement físic adolescent és un procés contínu. Malgrat això, hi ha també que pensen per considera-ho dividit en una sèrie d´etapesdiscretes: “ processos consecutius que es superposen uns damunt dels altres” . Per tant es considera que els canvis físics estàn “jerarquitzats” i s´integren seqüencialment al llarg del procés de desenvolupament.

La velocitat del desnvolupament físic és una característica que varía d´un individu a un altre, tant per influències genètiques com per influències ambientals. No obstant, donat que el procésde s´inicia per factors biològics, considerarem la influèncioa genètica en el creixement.

Abans d´estudiar aquests factors biològics, repasarem breument els factors ambientals al desenvolupament físic. Parlarem de la nutrició com la influència fonamental de totes aquestes. Són molts els estucis que confirmen una relació entre la classe social del individu i el seu desenvolupament físic, és adir, la dieta dels joves i adolescents que pertanyen a una classe social mes elevada, conté gran quantitat de proteïnes i caloríes necessaries per al desenvolupament, mentre que aquells adolescents que pertanyen a una classe social mes baixa, no gaudeixen d´aquest tipus de dieta. En aquestes mateixes enquestes es parla de les facilitats que tenen als primers per a accedir a unes atencions mèdiques ifacilitats per practicar esports, factors fonamentals al desenvolupament, ja que l´individu pot desenvolupar al màxim el seu potencial genàtic de creixement.

Els mateix factors ( ambientals i socials ) influeixen clarament en l´edat de l´arribada de l´adolescència ( menarquía ). Les xiques, per exemple, arriben a la menrquía hui en día qutre cinc i sis anys abans que les generacions anteriors.Les evidències sugereixen, malgrat això, que la tendència a una menarquía cada volta mes temprana està començant a disminuir gradualment.

Canvis en el tamany corporal.

El creixement del tamany corporal pot estudiar-se determinant el promedi de l´increment de l´adolescent per edat, i també longitudinalmet determinant la taxa de creixement de l´individu d´any en any, o amb intervals de tempsmenors. Amb aquest mètode ( molt usat per científics ), es pot calcular el denominat “estiró” que es produeix en l´adolescència, és a dir, la ràpida acceleració del desenvolupament físic que té lloc a tots els adolescents i que apareix uns dos anys abans a les xiques que als xics.

FORMACIÓ DE LA IDENTITAT.

El problema de la formació de la identitat en l´adolescència.

La gran majoría dels...
tracking img