Adoptio romana

Páginas: 18 (4388 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2010
ÍNDEX :

Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
La familia romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. El pater familias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. L’esposa . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Els fills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
L’adoptio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
L’adopció avui en dia . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


INTRODUCCIÓ

La nostra llengua, les nostrescostums, la nostra arquitectura i, sobretot les nostres lleis, tot el que som no ha sigut fruit d’una casualitat ni de l’atzar, sinò d’una evolució al llarg del temps, de moltes influències, de barrejes i assimilacions. És per això, que si volem entendre qué som, i per què, és important conèixer les nostres arrels, que en el nostre cas són molt diverses, però que en gran part ens traslladen al món grec iromà. Per això, aquest treball intenta submergir-se una mica més en el món clàssic, estudiant un tema jurídic, que ha existit des dels romans i que ara el tenim a l’ordre del dia: es tracta de l’adopció, o adoptio, com s’anomenava llavors.
Aquest treball ofereix al lector l’història de l’adopció, amb tot el que comporta, és a dir, com es va formar, per quin motiu, etc. i, també s’expliquen lesdiferents variants que hi van haver durant l’Imperi Romà.
Com es pot veure en el índex, la metodologia duta a terme per fer l’estudi ha sigut, primer, situar el tema, és a dir, explicar com estava establerta la familia romana, desprès, ja ens endinsem en l’adoptio i ens les seves característiques i, finalment, en l’últim punt, es parla de la situació actual de l’adopció, que ens serveix per ferla comparació entre els nostres dies i la situació romana.

LA FAMILIA ROMANA

La societat romana era classista. Les informacions més antigues ens diuen que cap a l’any 500 a.C. i, hi havia dues classes socials ben diferenciades, els patricis i els plebeus. Els primers eren els descendents d’aquells patres que van formar el primer senat instituït per Rómul al fundar la ciutat de Roma en el 753aC. i, els plebeus eren els demés, és a dir, els camperols i els artesans, la societat que vivia senzillament, aquells que formaven la classe social més popular i que gaudien de ciutadania, però que van haver de lluitar per arravatar a l’aristocràcia els seus drets.
La base de la societat romana va ser la familia. Era una familia integrada de ple en la gens (tribu) a la qual pertanyia que, a lavegada, s’integrava en el conjunt del poble. A aquesta gens es pertanyia obligatòriament i, si ja s’estava inscrit en una, es permaneixia en ella fins la mort. El nom de la gens era part del nom que rebia cadascún dels romans al nèixer. En total, els romans tenien tres noms: el praenomen, el nomen i el cognomen. El praenomen era el nom personal. Cal dir que els romans tenien una quantitat depraenomen molt limitada (es creu que uns trenta). El nomen era el nom comú a tots els membres de la familia, és a dir, era el nom de la tribu a la que pertanyien, així Caius Iulius Caesar pertanyia a la tribu Iulia (Julia) o Publius Rutilius Rufus pertanyia a la tribu Rutilia. El cognomen era com un sobrenom i, el seu origen es pot buscar molts cops en el lloc de naixement, en un defecte físic o en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Adoptio
  • Romano
  • Romano
  • Romanos
  • Romano
  • Romano
  • Romano
  • ROMANO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS