Agenda 21

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3388 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Agenda 21 Gavà

Gestió del Medi Urbà

1. INTRODUCCIÓ 1.1. ANTECEDENTS 1.2. AGENDA 21 1.3. PRESENTACIÓ 2. PERQUÈ ES CREA L’AGENDA 21 DE GAVÀ? 2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D’INTERVENCIÓ 2.2. ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA 3. MARC NORMATIU

2 2 2 3 3 3 5 7

1

Agenda 21 Gavà

Gestió del Medi Urbà

1. Introducció

1.1. Antecedents Als anys 60 del segle XX, la comunitat científicamundial comença a tenir en compte els grans problemes que s’esdevenen sobre el planeta terra: pobresa, pèrdua de biodiversitat i deteriorament ambiental. Es fan molt patents les interrelacions físiques i d’altra banda inevitables, entre les activitats humanes i la natura. La conclusió que s’extreu és clara, existeix una dependència entre l’ecosistema en el que vivim i el sistema socioeconòmic en elque ens trobem, fet que exigeix una mútua adaptació d’ambdós medis. A l’any 1.972 es porta a terme la primera reunió mundial sobre medi ambient, tema novedós en aquella època (Conferència sobre el Medi Humà d’Estocolm), que serà la base d’una de les més importants cimeres de la terra, celebrada a l’any 1.992 a Río de Janeiro. El resultat de la conferència d’ Estocolm, va ésser la instauració delPrograma de Medi Ambient de les Nacions Unides (PNUMA) i l’establiment al 1.983 de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (WCED) per part de l’ONU. L’adopció del concepte de desenvolupament sostenible per part d’aquesta administració es plasma a l’any 1.987 en un informe titulat “Nuestro Futuro Común” també conegut com a Informe Brutland, on es destaca la pobresa quepateixen els països del sud i el consum extrem dels països del nord com a causes fonamentals de la insostenibilitat del desenvolupament i la crisi mediambiental. Arrel d’això la comissió va recomanar la convocatòria d’una conferència sobre aquests assumptes. El desenvolupament del programa 21 (nom real de l’ Agenda 21) es va iniciar el 22 de desembre de 1.989 amb l’aprovació extraordinària de lesNacions Unides d’una conferencia sobre el medi ambient i el desenvolupament i amb la elaboració d’esborranys del programa que van culminar en la “Conferencia de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament”, mundialment coneguda com a Cimera de Río o Cimera de la Terra (3-14 juny de 1.992), representada per 179 governs que finalment van adoptar el programa. Els principals resultats d'aquestaconferència es van concretar en la Declaració de Rio, en els convenis sobre diversitat biològica i sobre canvi climàtic, en els principis sobre boscos i en l'Agenda 21.

1.2. Agenda 21 L’Agenda 21 vol ser un pla detallat d’accions que han de ser realitzades a nivell mundial, nacional i local, per la ONU, els governs de tots els estats que hi participen en ella i per grups principalmentparticulars en totes les àrees en les que es palpable l’impacte humà sobre el medi ambient. L’Agenda 21 avarca aspectes econòmics, socials i culturals, així com relatius a la protecció del medi ambient. Aquest és el pla d’acció que els estat haurien de portar a terme per la transformació del model de desenvolupament, basat en la explotació desmesurada dels recursos naturals amb el pensament, erroni, de queaquests són il·limitats. En aquest nou model podem veure la necessitat de satisfer les demandes de les generacions actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures. Per entendre la dinàmica de l’Agenda hem de ressaltar el seu capítol 28 on posa de manifest que les comunitats locals seran les encarregades de crear la seva pròpia proposta d’Agenda 21. Realment la gran part delsobjectius d’aquest pla depenen, gairebé, exclusivament dels municipis. Es a dir, de les decisions, actituds i comportaments dels ciutadans i autoritats locals. Aquestes últimes han de tenir cura de la creació, el funcionament i el manteniment de les infraestructures econòmiques, socials i ecològiques, supervisar els processos de planificació, establir les polítiques i reglaments ecològics locals i...
tracking img