Agricultura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 38 (9492 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 2 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
4.5. Intensificació Productiva
Intensificació Tecnològica: i de coneixement científic en el sector agrari amb l’objectiu de maximitzar la productivitat. Interessa fer menys depenent els processos de producció primària de la natura respecte a les condicions naturals. La incorporació tecnològica suposa un gran canvi, una capitalització important de les activitats agràries, té implicacions sobreels costos de producció, els agricultors incorporen tecnologia no generada en la pròpia explotació, sinó procedent d’altres sectors productius (indústria automòbil, química i informàtica).
Aquesta tecnologia produeix productes intermedis que l’explotador utilitza per millorar les condicions de producció de l’explotació: llavors manipulades, fertilitzants, pesticides i màquines cada vegada mésgrans i complexes. Se supera les dificultats de les condicions naturals amb els processos biològics i químics. Totes les innovacions donen lloc a l’anomenada modernització agrícola; que s’hauria d’entendre com aquell conjunt de transformacions provocades per factors de producció, no disponibles fins al moment, i que provoquen un creixement rellevant de l’eficiència productiva.
* Millorestecnològiques
a. Cadena del fred; es tracta d’un sistema integrat que refrigera un producte acabat de collir a una temperatura adequada per a cada producte. Per tal de que els consumidors puguin també conservar-los a la mateixa temperatura en els electrodomèstics d’avui dia presents en els nostres habitatges. A permès intensificar el comerç de fruites i verdures, conservació organolèptica. Sense lacadena de fred hagués sigut impossible la conservació de productes com els gelats, liofilitzats o les begudes fresques. També popularitza aliments com són els productes càrnics.
b. Mecanització; a partir dels anys 60, una revolució tecnològica com el cas dels tractors John Deer i d’altra maquinaria específica com les recol·lectores de cereals, però aquesta tecnologia encara està en procésd’integració en el medi rural. Cal citar la importància de la maquinaria en la cria d’animals i en general en les granges.
És una tecnologia estalviadora de temps però també és una tecnologia que farà disminuir el requeriment de mà d’obra, això afectarà a la població assalariada i posteriorment als propis titulars de l’explotació. Actualment es dona un efecte que fa que s’incrementi la poblacióassalariada degut a que la producció és estandarditzada, per tant mà d’obra poc qualificada i també un cost baix d’aquesta, degut sobretot a l’arribada de població immigrada.
c. Tecnologia de la informació; té sobretot a veure amb les telecomunicacions i la informàtica. Actuen com a suport en els sistemes de gestió i les estructures d’organització de l’explotació. Permet portar a terme unacomptabilitat i optimització de recursos en l’explotació (imatge de satèl·lit per comprovar la humitat dels terrenys). Això fa que es parli d’una agricultura de precisió.
d. Productes agro-químics; fa referència totes aquelles matèries utilitzades tant en l’agricultura com a la ramaderia procedent de la indústria química (adobs, plaguicides, fungicides, conservants i antigerminants reguladors delcreixement, i les feromones). A més també s’utilitza fàrmacs com els antibiòtics i les vacunes.
e. Biotecnologia; té a veure amb 2 programes de millora agronòmica batejats amb el nom de la “revolució verda” i a la biotecnologia. Es vol aconseguir plantes i animals amb unes característiques desitjades i adequades. Una millora perquè serveix als propis interessos, una maduració precoç sobretot perraons de mercat, major resistència al fred o a la calor, humitat o sequera, major grandària i producció.

La revolució verda va tenir lloc a partir dels anys 40, resultat d’un programa agrícola de caràcter intensiu basat en coneixement científic que va fer que l’agricultura partís una transformació dràstica. Es va batejar amb el nom de “verda”, per distingir-la de les anomenades revolucions...
tracking img