Aguas submarinas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (574 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’acció geològica de les aigües subterrànies

CONDICIONS NECESSÀRIES:

- Roques solubles (calcàries o evaporítiques).
- Presència de fractures.
- Aportacions d'aigua.
- Clima temperat(afavoriment de les reaccions quimiques).

1) Les roques solubles són eresionades per la dissolució produïda per aigües lleugerament àcides a causa del seu contingut de CO2.

2) Quan les aigüess’infliltren des de la superfície, fan que a les roques solubles que hi han al seu pas s’els hi obrin nombroses cavitats.

3) El paisatge i les formes erosives resultatns s’anomenen carsts.

La morfologiacàrstica presenta unes formes superficials molt característiques:

→ El rascler o lapiaz, són marques de dissolució en forma de canals i reguerons.
→ Les dolines, són depressions en forma d'embut,circular o oval, de dimensions variables (poden assolir més d'un centernar de metres de profunditat ), produïdes per efecte de la dissolució superficial o per col·lapse d'una cavitat subterrània.

Comque el procés de dissolució avança en profunditat, s'originen sobretot formes subterrànies molt espectaculars i cunegudes:

→ Els avencs, són cavitats naturals de desenvolupament vertical.
→ Lescoves, són cavitats subterrànies de desenvolupament horitzontal per les quals sovint circula l'aigua.
→ Les estalactites i les estalagmites, són concentracions cilíndiriques de calcita que s'originenper precipitació del carbonat de calci de l'aigua que circula per l'interior de les coves. Les estalactites pengen del sostre de les coves, i les estalagmites e sformen a terra.

4) Les roquescalcàries són compactes, però presenten esquerdes i fissures per les quals pot penetrar l’aigua.

→ Aquestes esquerdes es van eixamplant progressivament, de manera que la quantitat d’aigua que s’infiltra vaaugmentant a mesura que les esquerdes es van fent més grosses, fins que arriba un moment en què l’escolament superficial és nul perquè tota l’aigua s’ha infiltrat cap a l’interior de les...
tracking img