Aguja

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 156 (38801 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Manual per a la gestió de polítiques de promoció econòmica i desenvolupament local

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Finances

© Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Editat pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la col·laboració de la Direcció General de PromocióEconòmica de la Generalitat de Catalunya

1a. edició: Barcelona, octubre 2010 Gerència: Jordi Pujol Coordinació edició: Vanessa Maxé i Alfons Muñoz Coordinació disseny: Montse Ortigosa Disseny gràfic i maquetació: FOTOLETRA Revisió lingüística: Alfred Quintana

MANUAL PER A LA GESTIÓ DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL de Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estàsubjecta a una llicència de Reconeixement NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

2
MANUAL PER A LA GESTIÓ DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Vanessa Maxé i Alfons Muñoz Coordinadors Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya Equip d’experts Germà Bel i Queral Joan Botella i Corral Mateo Hernando López Andreu Lope Peña Antoni NiubóHerranz Dolors Paniagua Garcia Francisco Ramos Martin 3
MANUAL PER A LA GESTIÓ DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Índex
Presentació Pròleg Introducció Bloc 1. Emmarcament teòric i conceptual de la promoció econòmica i el desenvolupament local Bloc 2. Origen i evolució del paper dels governs locals en el foment i l’impuls de les polítiques de promoció econòmica idesenvolupament local Bloc 3. Eines i instruments per a l’estudi dels territoris: la planificació estratègica Bloc 4. Les polítiques de desenvolupament local i els seus àmbits d’actuació 4.1 Les polítiques actives d’ocupació 4.2 Els sistemes d’orientació i inserció laboral i la importància de la formació 4.3 El foment i la promoció de l’activitat econòmica Fitxes resum 5 6 10

13

28

38

53 5465

79 93

4
MANUAL PER A LA GESTIÓ DE POLÍTIQUES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL ÍNDEX

Presentació

i el desenvolupament local. Destaquem, així, diverses accions formatives que en els darrers anys han aglutinat el coneixement d’experts de diversa índole, en el marc del Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local –iniciativa conjunta amb la Universitat Autònoma de Barcelonai el Servei d’Ocupació de Catalunya– en d’altres iniciatives especialitzades en el su-

L’actual context posa de manifest els canvis profunds que s’han produït en els darrers anys en les organitzacions i les empreses: canvis en els mercats, en la manera d’entendre el treball, en els models de producció, etcètera. En aquest escenari de contínues transformacions, l’èxit i la sostenibilitat de lesempreses depèn en part de la capacitat que tinguin de gestionar els recursos disponibles i els processos amb eficàcia. Des d’aquest punt de vista, resulta indiscutible que la inversió en I+D+i constitueix un factor fonamental per al desenvolupament de la nostra societat, la viabilitat i la prosperitat de les empreses i, per extensió, dels territoris. Com també és una evidència que la inversió enel coneixement de la realitat social constitueix un valor afegit per al conjunt del país. El Manual per a la gestió de polítiques de promoció econòmica i desenvolupament local que presentem vol contribuir a la transferència de coneixement que ha de permetre augmentar el valor diferencial dels territoris, el seu creixement econòmic i, per tant, la generació d’ocupació. Aquest document és fruit dela intensa tasca duta a terme pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya en el marc de la promoció econòmica

port a la creació d’empreses, la iniciativa emprenedora, la planificació estratègica o la promoció turística. En definitiva, tota aquesta experiència acumulada ha servit per aproximar-se a l’àmbit de la promoció econòmica de manera integral, transversal i amb un enfocament...
tracking img