Agujeros negros

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (439 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció: La formació de les estrelles

Les estrelles es creen a partir d´ un inmens núvol obscur que flota en l´ espai buit. És molt poc dens però uniforme. Poc a poc, el núvol de gas començaa condensar-se al voltant d´ aquell punt de major densitat.

El procès és lent, i pot estar diversos milers d´anys sense canviar res.

Mil anys més tard al interior del núvol trobem una bolaincandescent vint vegades més gran que el sol y cent vegades més brillant que aquest. La calor en el seu interior és suficient per produir reaccions termonuclears amb l´ hidrogen del nucli.

Però elnaixement d´una estrella no sempre té un final feliç, si la seva massa és molt petita i no genera prou temperatura ni pressió en el seu interior es crea una nana marrona.

Una vegada que l´estrellacomença a formar-se, té que respectar dos equilibris fonamentals durant tota la seva vida.

Equilibri tèrmic , és a dir, que tota l´ energia produida al seu interior té que estar igualada amb laseva temperatura exterior i l´ interior.

Equilibri hidrostàtic; la pressió a qualsevol profunditat de l´estrella té que ser suficient per compensar el pes de les capes superiors.

Ambdósequilibris es mantenen al llarg de milions d´anys, fins que el combustible nuclear comença a esgotar-se. El temps que toma a esgotar l´hidrogen en el seu nucli depèn de la massa de l´estrella. Quan s´acabaaquest element comença un procès anomenat combustió d´heli, ja que l´estrella l´utilitza per continuar funcionant. Per cremar heli és més dificil que cremar l´hidrogen, ja que la repulsió elèctrica ésel doble. En conseqüència la temperatura al interior té que augmentar perquè la combustió es porti a fi. Degut a que l´estrella va cremant els restes del seu combustible original, la pressió de laradiació cedeix davant el pes de l´estrella. Com a conseqüència, el nucli es contrau cada cop més i augmenta la seva temperatura de 15 milions de graus a 100 milions de graus.

En l´última fase de...
tracking img