Ajuntament fotovoltaic

Páginas: 3 (516 palabras) Publicado: 12 de marzo de 2012
TEULADA FOTOVOLTAICA CONNECTADA A LA XARXA ELECTRICA:

L’EDIFICI NOU DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
a) -La instal.lació fotovoltaica está ubicada a la Coberta de l’Edifici Nou de l’Ajuntament deBarcelona (Espanya), en la cèntrica plaça de Sant Miquel.

Latitud: 41º22’ N Longitud: 2º10’’ E

b) - Totes les plaques estan disposades a la Coberta seguint una inclinació de 6º respecte al’horitzontal i tenen una orientació de 15º Est, a fí d’integrar la instal.lació desde el punt de vista estétic i arquitectónic, per aquest motiu la potencia instantania mai no correspondrá a la poténciainstal.lada, com a máxim un 85%. c) - L’Ajuntament de Barcelona aposta per l’aprofitament de l’energia solar amb la Tecnología de la Fotovoltaica i així mateix contribuieix a l’ús de recurssos naturalsrenovables, a la concienciació ambiental i a la dependencia energètica. La superficie de captació solar és de 293,5m². La instal.lació no s’ha dimensionat d’acord a les necessitats energétiques de lesoficines públiques de l’Ajuntament sinó que s’ha realitzat una connexió a la xarxa, per tant es converteix en una petita central eléctrica ja que les deficiencies y els excedents energétics es prenen ocedeixena la xarxa.

d) – La instalació solar de l’Ajuntament está basada en la Tecnologia Fotovoltaica, per tant utilitza la energía primaria que prové directament de la llum solar i la transformaen energia electrica. La mateixa está formada per tres subcamps: dos tenen elements opacs estándards (model BP-585) i l’altre té elements semitransparents ( en els forats de l’escala model TFM85).En total reuneix 465 móduls fotovoltaics que ocupen els 293,5m², amb els quals s’assoleix una pótencia máxima de 39,5KWp en condicions normals. Cada módul te una potencia maxima de 85Wp una tensió enel punt de maxima potencia de 18V i una intensitat de 4,72A. Les plaques proporcionen energia eléctrica en forma de corrent continua, per la qual cosa s’ha de transformar en corrent alterna 220V i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ajuntament de palafrugell
  • Ple Ajuntament
  • PROJECTE AJUNTAMENT
  • Alegación multa: identificación Conductor Ajuntament Barcelona
  • Reglament Publicitat Ajuntament d Alcoi revisi I

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS