Ajuntament fotovoltaic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (516 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEULADA FOTOVOLTAICA CONNECTADA A LA XARXA ELECTRICA:

L’EDIFICI NOU DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
a) -La instal.lació fotovoltaica está ubicada a la Coberta de l’Edifici Nou de l’Ajuntament deBarcelona (Espanya), en la cèntrica plaça de Sant Miquel.

Latitud: 41º22’ N Longitud: 2º10’’ E

b) - Totes les plaques estan disposades a la Coberta seguint una inclinació de 6º respecte al’horitzontal i tenen una orientació de 15º Est, a fí d’integrar la instal.lació desde el punt de vista estétic i arquitectónic, per aquest motiu la potencia instantania mai no correspondrá a la poténciainstal.lada, com a máxim un 85%. c) - L’Ajuntament de Barcelona aposta per l’aprofitament de l’energia solar amb la Tecnología de la Fotovoltaica i així mateix contribuieix a l’ús de recurssos naturalsrenovables, a la concienciació ambiental i a la dependencia energètica. La superficie de captació solar és de 293,5m². La instal.lació no s’ha dimensionat d’acord a les necessitats energétiques de lesoficines públiques de l’Ajuntament sinó que s’ha realitzat una connexió a la xarxa, per tant es converteix en una petita central eléctrica ja que les deficiencies y els excedents energétics es prenen ocedeixena la xarxa.

d) – La instalació solar de l’Ajuntament está basada en la Tecnologia Fotovoltaica, per tant utilitza la energía primaria que prové directament de la llum solar i la transformaen energia electrica. La mateixa está formada per tres subcamps: dos tenen elements opacs estándards (model BP-585) i l’altre té elements semitransparents ( en els forats de l’escala model TFM85).En total reuneix 465 móduls fotovoltaics que ocupen els 293,5m², amb els quals s’assoleix una pótencia máxima de 39,5KWp en condicions normals. Cada módul te una potencia maxima de 85Wp una tensió enel punt de maxima potencia de 18V i una intensitat de 4,72A. Les plaques proporcionen energia eléctrica en forma de corrent continua, per la qual cosa s’ha de transformar en corrent alterna 220V i...
tracking img