Al doilea razboi in europa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2697 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Conflictul europeni fasciste atingdnd Luptele piimdnt, afectat fortele

dintre ~i alianta s-a intins

aliatii statelor pe tot globu1,

fiecare desfii~urate pe atdt mare pe

continent. pe ~i in civili cdt aer, au

~i pe

O Trupele germane inso,ite de tancuri intra intr-un district din Var~ovia in 16 septembrie 1939. Poli,ia militara nu a putut opri inaintarea germanilor, ace~tiareu~ind sa ocupe Polonia doar in patru saptamani.

armate. ' .! doilea razboi mondial a inceput in 3
O Mjljtarii germanj cantempla Turnul Ejffel, in iulie 1940. Parjsul a cazut la 16 junje, jar daua zjle maj tarzju a fast format un guvern calabara,janjst.

A

septembrie 1939, cand A1iatii:- Marea Britanie ~i Franta -au declarat razboi Germaniei naziste, condus~ de Adolf Hitler. Au f~cut acestlucru pentru Polonia, ataca~ de gerrnani cu dou~ zile mai devreme, de~i nu au intentionat sau nu au fost capabili s~ ia m~suri urgente. Polonia a fost invada~ rapid de Blitzkrieg -un "atac fulgerator", bazat pe o p~trundere imedia~ a tancurilor masive (Panzers) ~i lupte aeriene. Dup~ cum prevedea pactul nazisto-sovietic din august 1939, armata sovietic~ s-a indreptat spre estul Poloniei, divizandteritoriul. jn iama anilor 1939-40, Marea Britanie a fost o prezent~ militara importan~ in Franta, dar strategia A1iatilor a ramas defensiv~. Aceasta era concentrat~ pe Linia Maginot, o portiune de fortificatii extinse de-a lungul intregii frontiere franceze cu Germania. jns~ germanii nu au atacat, iar principalele actiuni din timpul acestei perioade de "pseudor~zboi" s-au desf~~urat in est, undeUniunea O Batal;a Mar;; Br;tan;;, pictata de Roy Nocholds. intr-o serie de ciocniri eroice, fort,ele RAF i-au impiedicat pe germani sa preia controlul aerian. Conflictul a luat sfar~it la 1S septembrie 1940.

Sovietic~ a anexat cele trei republici baltice (Lituania, Letonia ~i Estonia) ~i, dup~ un razboi de scu~ durat~, a ocupat o parte din Finlanda. Simulacrul de razboi a luat sfar~it in 9 aprilie1940, cand Germania a ocupat Norvegia neutra ~i Danemarca, printr-un alt atac surprinz~tor; o expeditie britanic~ la Narvik, in nordul Norvegiei, a avut un oarecare succes, dar in cele din urm~ a fost retras~. Flota militara de la Dunkerque Dup~ o lun~, fol1ele germane s-au n~pustit asupra Olandei ~i Belgiei, ocolind Linia Maginot, ~i din nou "razboiul fulger" s-a dovedit irezistibil. ArmateleAliatilor au fost retrase, dar o a doua ofensiv~ german~, chiar mai putemic~, le-a blocat retragerea prin p~durea Ardennes.

in cele din unna, peste jumatate de milian din trupele franceze ~i britanice au fast prinse in capcana in aprapierea partului Dunkerque. .340000 dintre ace~tia au fast salvati de englezii curaja~i de pe 0 flata de vapaare ~i barci rnici, parnita din Marea Britanie pentru a-iajuta. "Miracalul de la Dunkerque" a ridicat maralul britanicilar, dar n-a facut nirnic pentru a apri prabu~irea francezilar. Un nau guvern francez, candus de mare~alul petain, a recunascut infrangerea, cerand un annistitiu care a fast sernnat la 22 iunie 1940. Ocupatia gennana a persistat in nardul Frantei, in timp ce restul tarii era guvernat de la Vichy, de 267

O Un autobuz intr-un craterde bomba creat in urma unui raid aerian asupra Londrei, in 1940. in luna septembrie a acelui an, 6954 londonezi au fost uci~i ~i 10615 au fost rani1i. insa, pe 15 septembrie, Germania a pierdut 185 de avioane ~i 12 zile mai tarziu, inca 133. Aceste pierderi importante au determinat pe Luftwaffe sa-~i inceteze campania. Aceasta nu a reu~it sa distruga moralul englezilor, jar Hitler a fost silit saamane la nesfar~it Opera1iunea Leul de mare (invadarea Marii Britanii).

Germania a lansat un atac hotarat pentru ca~tigarea suprematiei in aer. Lupta britanicilor a fost unul dintre cele mai eroice evenimente din timpul r;lzboiului, condus~ de RAF (Fortele Aeriene Regale) impotriva nurrulrului superior de Luftwaffe. Pierderile Germaniei au fost substantiale, dar RAF s-au aflat pe punctul de a...
tracking img