Alfabetització i exclusió digital

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1907 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic] |1ª prova d’avaluació continuada – PAC 1 | |
| |Alfabetització i Exclusió Digital |
| |Curs 2009-2010 segon semestre |
| |Iolanda CIRIA NAVARRO|

Descriu el concepte d’alfabetització digital i d’exclusió digital. Integra les aportacions tant del mòdul com de l’article. Fes servir les teves paraules i en cas que citis autors, posa la referència. (1 full)

En poc temps hem passat d’una societat industrial basada en la producció de béns material, a una “societat de la informació” basada en la transferència,gestió i manipulació de la informació i el coneixement, i caracteritzada per tres aspectes claus: la comunicació com a font de productivitat i de poder; la velocitat del canvi i la complexitat -aspectes que comporten la necessitat d’un aprenentatge constant i la necessitats d’adquirir noves destreses i habilitats (ampliació del concepte d’alfabetització)-; i, el impacte de les TIC en tots els sectorsi nivells de la societat. (Cabrero, 2003)

Tant el mòdul com el text de C. Coll, coincideixen en el fet que, en la societat actual, el concepte “alfabetització”, entès com “la capacitat que tenen les persones per entendre i comunicar-se mitjançant textos escrits”, ha quedat obsolet i ha adquirit una dimensió més amplia.
Fins ara, el procés d’alfabetització comportava, com hem dit, aprendre allegir i escriure en format paper. Avui, a més, cal aprendre a llegir textos digital, és a dir, cal adquirir noves habilitats i destreses que ens permetin llegir, escriure, i, en definitiva, accedir, interpretar, avaluar, integrar i utilitzar de forma efectiva qualsevol tipus d’informació, presentada en qualsevol format i organitzada de qualsevol manera.
Així doncs, l’alfabetització digitalcomporta el desenvolupament de competències tecnològiques -cal dominar “les tecnologies utilitzades per produir, difondre i llegir textos escrits” (C. Coll, p7 )- i competències informacionals –cal saber usar aquesta informació-.

L’accés a la informació mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació ha comportat que sorgeixin: nous models de relacions socials i culturals basats enuna societat en xarxa; noves maneres d’organitzar i concretar el treball; noves maneres d’accedir a l’educació; i noves maneres de proveir i adquirir serveis (Ortoll, p.13); i per tant, exigeix a la població noves formes de participar activament d’aquest nou model social.

En aquesta societat que acabem de definir, el no dominar les TIC suposa perdre oportunitats de participar, real isimbòlicament, en els diferents àmbits socials, econòmics i culturals. Per tant, l’exclusió digital, comporta la privació d’oportunitats i dels drets derivats de l’ús de les TIC en tot allò relacionat amb l’accés a la informació, el coneixement o l’educació (Ortoll, P.21).
Així tenim que, la predominança de les TIC, pot afavorir l’aparició d’una escletxa digital, entre aquells països, sectors i personesque tenen accés als instruments i eines de la informació i la capacitat d’utilitzar-les, i els que no la tenen.

Respon a la següent pregunta: quines implicacions educatives tenen els conceptes d’alfabetització i exclusió digital? (1 full)

La societat actual exigeix nous plantejaments educatius i noves necessitats d’alfabetització, doncs apareixen noves parcel·les de coneixement derivades deles profundes transformacions socials, econòmiques, polítiques i culturals, que requereixen noves formes i estratègies d’ensenyament.

Reduir l’esquerda digital passa, inevitablement, per garantir l’accés i l’ús de les TIC a tota la població, ara bé, seria reduccionista creure que, dotant de mitjans tècnics la població, estaria resolt el problema. Caldrà, a més, dotar-los de recursos...