Algo de teoriaa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3830 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Apunts socials: 2/11/2010
Els camperols eren auto suficients, els camperols no vivien en la ciutat. Els pagesos “mai” sortien del feu.
Com treballaven la terra:
Era una feina molt dura, on treballava tota la família, fins i tot les dones i el vells. A més a més treballaven amb eines molt rudimentàries. El sistema de treball que tenien es deia larotació biennal:
Feien servir el guaret per fertilitzar el camp, biennal vol dir dos anys, a les hores dividien els camps, en dos un any treballaven una part, i al pròxim any treballen el altre camp. Amb això feien que el camp es renoves. Al acabar els dos anys, tornaven a conrear la primera part del terreny i així sucessiavament. El guaret ss la terra que queda sense treballar. El problema és quedeixaves una gran part del terreny sense treballar, i això no donava molt excel·lents, i a les hores no es podien enriquir.
La societat estamental:
Aquest tipus de societat va durar des de el s.V fins al s.XVIII.
És una societat organitzada per estaments. La gent no podia pujar ni baixar d’estament, bàsicament hi havien tres estaments, i ek representarem amb una piràmide estamental. Els dosprimers estaments eren els privilegiats, només eren un 10% de la població i el tercer estament eren els no privilegiats, que eren uns 90% de la població. A dalt, teníem el rei i la seva cort. . teníem els nobles, els alt clergat i el baix clergat i els cavallers. A mida que passin els segles, aquesta societat s’anirà fent més permeable.

Els monestirs:
Els monestirs van ser importantíssims el’edat mitjana per diferents factors que anirem comentant. Em d’entendre la figura del monestir con si fos un feu, això vol dir que els propis monjos, eren senyors feudals, però en compres de construir castells, construïen monestirs. Els primers monestirs, eren construïts com grans fortaleses, perquè com que era un época de grans invasions, poguessin protegir-se a ells i als camperols que treballen per aells. Per això eren els monestir, tenien una funció com la de un castell. La única diferencia entre un monestir i un castell era la organització interior i el tipus de vida que portaven. A l’edat mitjana, van haver moltes ordres religioses, una de les més esteses va ser la recla de sant benet, aquesta recle, els monjos, han de treballar un 50% a la feina i un 50% de l’oració, altres recles erenles de les clausures... (ETC). Bàsicament, veurem dos recles religiosos, entre ells els benedictins i veurem també l’ordre del císter que també els hi deien cirstencencs.

3/11/2010

Els monjos, a banda de ser autosuficients per ells mateixos, sabien comerciar per treure diners. Els productes que feien els monjos es venien. A més a més, també tenien unes cel·les per ser llogades.
L’ordre delcíster, es va originar dins dels mateixos benedictins, va ser un grup de monjos, que es varis, van voler separar des benedictins, perquè es van adonar que els benedictins vivien sempre amb molta riquesa, i al veure que com que crist va promoure la pobresa, a les hores, ells es van allunya i van crear l’ordre del císter.
La gent que era epilèptica, es creia que estaven posseïts per el dimoni.
Lapart més important del monestir, sempre era l’església, aquestes esglésies , sempre que el relleu ho permetis, havien d’estar construïdes posant la capçalera per on sortia el sol (l’est).
Les tombes que hi havien en l’església, sempre havien d’estar encarades a sol, perquè es creia, que al sortir de la tomba es trobaria al sol, i es trobaria al sol, perquè el sol està vinculat amb crist.
Es lapart més important perquè es la unica part publica que te un monestir ( em refereixo a l’esglesia). Els monjos, no podien estar en el mateix llocs que el poble, per tant, ells entraven per una altre porta i es dirixien a un recinte on hi havien cadires, un altre part molt important del monestir es el clauste, el claustre es un pati porticat. Normalent, al centre del claustre, trobem una font...
tracking img