Algo para subir

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 79 (19661 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
feel it

20.10
catalog

cz

en

de

ru

ch

PŘEVODNÍ TABULKA
DYNAMICKÁ LANA
průměr lana (mm) hmotnost (g/m) počet UIAA pádů max.rázová síla (kN) posuv opletu (mm) statické prodloužení (%) dynamické prodloužení (%) uzlovatelnost

TRANSLATION CHART
DYNAMIC ROPES
rope diameter (mm), (in) weight (g/m) number of UIAA falls max. impact force (kN) sheath slippage (mm) staticelongation (%) dynamic elongation (%) knotability

DYNAMISCHE SEILE
Seildurchmesser (mm) Metergewicht (g/m) Anzahl der UIAA Normstűrze Max. Fangstoss (kN) Mantelverschiebung (mm) Statische Dehnung (%) Dynamische Dehnung (%) Knotbarkeit

ДИНАМИЧЕСКИЕ КАНАТЫ
диаметр каната (мм) вес(г/м) количество UIAA рывков усилие рывка (кН) сдвиг оплетки (мм) статическое удлинение (%) динамическое удлинение (%)вязание узлов

STATICKÁ LANA
průměr lana (mm) hmotnost (g/m) počet pádů poměrná hmotnost opletu (%) posuv opletu (mm) prodloužení (50 - 150 kg) (%) srážení (%) pevnost (kN) min. pevnost s uzly (kN) použitý materiál typ lana plave

STATIC ROPES
rope diameter (mm), (in) weight (g/m) number of falls relative mass of sheet (%) sheath slippage (mm) elongation (50 - 150 kg) (%) shrinkage (%) tenacity(kN) min. tenacity with knots (kN) used material type floating

STATISCHE SEILE
Seildurchmesser (mm) Metergewicht (g/m) Anzahl der Normstűrze Spezifisches Mantelgewicht (%) Mantelverschiebung (mm) Seildehnung (50 - 150 kg) (%) Schrumpfung (%) Festigkeit (kN) min. Festigkeit mit Knoten (kN) Verwendetes Material Typ Floating

СТАТИЧЕСКИЕ КАНАТЫ
диаметр каната (мм) вес(г/м) количество рывковотносительный вес оплетки (%) сдвиг оплетки (мм) удлинение (50 - 150 кг) (%) усадка (%) прочность (кН) мин.прочность с узлами (кН) использованный материал тип плавает

REEP ŠŇŮRY, EXPRESNÍ SMYČKY
průměr lana (mm) hmotnost (g/m) min. pevnost (daN) délka (cm) šířka (mm) min. pevnost (kN)

ACCESSORY CORDS, POWER CORDS
rope diameter (mm) weight (g/m) min. strength (daN) lenght (cm) width (mm) min.strength (kN)

REEP, KRAFTSEILE
Seildurchmesser (mm) Metergewicht (g/m) Mindestbruchlast (daN) Länge (cm) Weite (mm) Mindestbruchlast (kN)

РЕЕПШНУРЫ, ЭКСПРЕСС ПЕТЛИ
диаметр каната (мм) вес(г/м) мин.прочность с узлами (даН) длина (см) ширина (мм) мин.прочность (кН)

ÚVAZKY
opasek (cm) nohavice (cm) velikost hmotnost (g)

HARNESS
waist (cm) leg loops (cm) size weight (g)

KLETTERGURTTaille (cm) Beinschlaufen (cm) Grösse Gewicht (g)

ОБВЯЗКИ
поясной ремень (см) бедерный ремень (см) размер вес (г)

KARABINY, BLOKANTY
Art. Code pevnost v podélné ose (kN) pevnost v příčné ose (kN) pevnost s otevř. zámkem (kN) hmotnost (g)

CARABINIERS, ASCENDERS
Art. Code major axis strength (kN) minor axis strength (kN) open gate strenght (kN) weight (g)

KARABINIER, SEILKLEMMEN
Art.Code Bruchlast längs (kN) Bruchlast quer (kN) Bruchlast Schnapper offen (kN) Gewicht (g)

КАРАБИНЫ, БЛОКИРОВКИ
Арт.Кода Art. Code прочность в продольной оси (кН) прочность в поперечной оси (кН) прочность с открытой защелкой (кН) вес (г)

3

cz

en

de

ru

ch

NANOTECHNOLOGY
Metoda povrchové úpravy, pomocí níž je na oplet lana nanášen TEFLON® EVO ve velmi malých částicích ovelikosti 10-9 m (doposud standardní velikost 10-3 – 10-6 m). Ty dokonale pokrývají povrch a vytvářejí na celém laně téměř nepropustnou ochrannou vrstvu proti vodě, prachu a jiným částicím, které by mohly oplet či jádro lana poškodit. Laboratorní testy, ale také zkušenosti našich testovacích lezců ukázaly, že díky NANOTECHNOLOGY se mohou lana TENDON prokázat lepšími parametry voděodolnosti aoděruvzdornosti než ostatní výrobky – lana vykazují minimální nasákavost a maximální rezistenci vůči působení povrchu skal. Logicky se tak prodlužuje životnost lana a zvyšuje bezpečnost horolezce. A surface finishing method by means of which TEFLON® EVO in the form of tiny particles having a size of 10-9 m (standard sizes used up to now were 10-3 to 10-6 m) is applied to the rope sheath. It covers the...
tracking img