Algunes preguntes i respostes de les pau (geografia t-5)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2988 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 5

SÈRIE 1
ESCOLLIU UNA DE LES DUES OPCIONS (A O B).
OPCIÓ A
EXERCICI 1
[5 punts]
Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.
Oferta de places hoteleres per municipis (2006)
FONT: Ignasi ALDOMÀ. Atles de la nova ruralitat. Lleida: Fundació del Món Rural, 2009.
Nombre de places hoteleres disponibles1. Descriviu la informació representada en el mapa.
[1 punt]L’alumnat hauria de destacar en la descripció els aspectes següents:
Es tracta d'un mapa temàtic d'escala regional que reflecteix la distribució de
l'allotjament turístic a Catalunya. La font és l'Atles de la nova ruralitat i correspon a
l'any 2009. La variable emprada és la quantitat de places hoteleres disponibles i està
representada mitjançant cercles de diferent grandària corresponents a25.000, 5.000 i
500 places.
0,5 punts
Es pot observar la desigual distribució de l'allotjament que es concentra
majoritàriament a la zona litoral, destacant les comarques de l'Alt Empordà, La Selva,
El Maresme, El Tarragonès i el Baix Camp. A la zona interior només destaca la
comarca del Segrià i al nord-oest les comarques de la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça.
0,5 punts.
2.Definiu els conceptes turisme i operador turístic.
[1 punt]
Turisme: activitat d'oci que realitzen les persones durant els seus viatges i estades en
llocs diferents al seu entorn habitual, per un període de temps inferior a un any amb
finalitats no relacionades amb l’exercici d’una activitat remunerada.
0,5 punts
Operador turístic: agència majorista que ofereix paquets turístics a un preuglobal que
comprenen transport, allotjament i pensió alimentària.
0,5 punts
3. a) Expliqueu els motius pels quals la major part de les places d’allotjament turístic
són a la costa.
[1,5 punts]
Pel que fa a les causes de la concentració de l’oferta hotelera a la costa, es
podrien destacar els aspectes següents:
• Les costes catalanes presenten una gran diversitat de paisatges i un climamolt
adequat pel desenvolupament d'activitats esportives i d'oci en general,
constituint un fort atractiu pel turisme denominat de masses com és el de sol i
platja.
0,5 punts
• Així mateix, també es localitzen al litoral o molt a prop, importants nuclis pel
turisme cultural com les ciutats de Barcelona, Girona i Tarragona, en les quals
es localitza una part important del patrimonicultural català tant històric – les
restes romanes de Tarragona – com artístic, rutes modernistes i medievals així
com museus de rang internacional en el cas de Barcelona i Girona.
0,5 punts
b) Indiqueu a quines altres zones de Catalunya, a part del litoral, l’oferta de places
d’allotjament turístic presenta una certa importància, i comenteu el tipus de
turisme que hi predomina.
[1,5punts]
Pel que fa a la segona qüestió caldria comentar:
• Les zones diferents de la costa que presenten una ocupació turística rellevant
són la ciutat de Lleida i les comarques de l'alta Ribagorça i la Vall d'Aran. El
tipus predominant de turisme que s'hi practica és el turisme cultural – vinculat
amb el patrimoni històric i artístic – i el turisme d'aventura i l'esportiu, centrat
aquestdarrer en els esports d'hivern –l’esquí principalment-.
0,5 punts

4. Exposeu les característiques principals de l’activitat turística a Catalunya, d’acord
amb la pauta següent:
a) Importància econòmica. El turisme és una de les activitats més importants en el conjunt de l’economia
catalana, hi participa amb un pes superior al 10% del PIB. Per una banda,
comporta uns beneficis econòmicsper l’entrada de divises i, d’altra banda, per
la creació d’ocupació en sectors com la construcció, la restauració i l’hostaleria.
0,5 punts
b) Estacionalitat de l’activitat turística. L’estacionalitat és un dels problemes del turisme català, ja que la màxima
afluència de visitants es dóna entre juny i setembre, provocant importants
oscil•lacions de la població ocupada en el sector....
tracking img