Aloma

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (788 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LECTURES TEMA 3
EL SECTOR SECUNDARI

* LECTURA 1
Per a què s’utilitza el coltan? Quin problema plantejava al Congo l’any 2001 l’explotació d’aquest mineral? Esbrina quins altres mineralsposseeix el Congo i digues per a què s’utilitzen. Son estratègics per a l’economia mundial? Qui els explota?
El Coltan s’utilitza fonamentalment per a les noves tecnologies, sobretot en aparells per ales telecomunicacions. És utilitzat en gairebé la totalitat de dispositius electrònics: telèfons mòbils, aparells GPS, televisions de plasma, ordinadors portàtils, aparells PDA i MP3, míssilsbalístics, coets espacials, entre d'altres.
L’explotació d’aquest mineral plantejava al Congo un problema de tràfic il·legal.
La República Democràtica del Congo està situada al ben mig d'Àfrica. És un delspaïsos més grans d'aquest continent i també és un dels països més rics de la zona quant a recursos naturals potencialment explotables. Aquests recursos van des del coure, cobalt, manganès o zinc, fins al'or, carbó, etc. Les indústries diamantíferes, de cobalt, de coure i de coltan de la RD Congo són les indústries amb més potencialitat de tot Àfrica.
Els recursos minerals del Congo són moltambicionats per l’economia mundial perquè els recursos minerals, principalment l'or, l'urani i el coltan, generen beneficis ràpidament.
Han firmat un decret transferint totes les activitats de Gécamines,la més gran companyia minera del país, a dos companyies privades: Ridgepoint Overseas Development LTD (de la qual Kabila és accionista) i Central Minig Group Corporation. En resum, aquestes companyieshan creat una aliança per explotar tots els assentaments minerals en el sector central al Congo.

* LECTURA 2
Fes un resum del text.
La demanda d’energia creix cada any. És per això que l’ONUcreu que augmentarà el consum d’energies renovables perquè són més netes i segures. Actualment la producció d’energia a partir de fonts renovables es reduïda perquè està poc desenvolupada, però...
tracking img