Aloma

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5052 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CAPÍTOL 1
VOCABULARI
Reixat-: Reixa que serveix per de porta o de tanca per un jardí, un hort, etc. Revolada-: (loc. adv.: d‟una revolada) Amb un moviment ràpid i violent(estirada, empenta, etc.). Expropiada-: Propietat(d‟un bé) despullada a una persona per una utilitat pública, generalment en canvi d‟una indemnització. Agres com fel-: Agres com la bilis. Minvar-: Disminuir. Gatzara-:Cridòria, brogit, amb què una colla de gent manifesta la seva alegria. Espetec-: Soroll sec que fa una cosa en esclatar o esberlar-se bruscament. Angoixa-: Opressió de l‟ànim, fatic, afany extrem. Esquinçant-: Trencant, fent trossos un teixit, un paper, una pell, etc., amb una estirada. Arraulida-: Ajupida, arronsada. Descoratjament-: Estat de qui està descoratjat, sense coratge. Esbojarrada-: Que obrasense reflexió, com si hagués perdut el seny, esvalotada. Rasclet-: Rampí, eina que consisteix en un mànec llarg amb un travesser en un dels extrems proveït de puntes de fusta o de ferro, que serveix per arreplegar la palla, l‟herba segada, etc., també per a gratar la terra, etc. Empastifat-: Embrutat amb una substància pastosa, viscosa, amb tint. Esporuguit-: Espantat. Miols-: Crits del gat.Arronsada-: Ajupida, disminuïda per contracció. Engruna-: Trosset molt petit d‟alguna cosa, normalment de pa.

Gatinada-: Conjunt de gats nascuts d‟un mateix part. Desficiosos-: Que tenen desfici, agitació deguda a un mal físic o moral, a una cosa que despacienta fortament, a les punyides d‟un desig violent. S’amorraven(a les mamelles)-: Tocaven amb els llavis les mamelles. Espremudes-: Premudesfortament una cosa per fer-ne sortir el suc, el líquid que conté. Esbufegar-: Respirar molt de pressa, espasmòdicament, per efecte de la fatiga, d‟una excitació. Clapat(de mal)-: Ple de mal. Superb-: Que té supèrbia, excessiva estima de si mateix que es manifesta per una ostentació de la pròpia superioritat, amb menyspreu dels altres. Garrot-: Bastó, pal, especialment gruixut. Cuitar-: No perdre tempsper fer una cosa, fer-la de pressa, donar-se pressa. Barraques-: Caseta de fusta, de pedra, de tàpia o d‟un altre material que té diferents funcions, principalment per guardar eines. Llautó-: Aliatge de coure amb zinc i, de vegades, petites quantitats d‟altres metalls. Gardènies-: Arbust de fulles lanceolades i lluents i de flors força oloroses. Esbufec-: Cadascuna de la sèrie d‟alenades curtesdel qui esbufega, el que respira molt de pressa sobretot per efecte de la fatiga, d‟una excitació. Abaltir-se-: Endormiscar-se, ensopir-se. Serradures-: Partícules despreses de la fusta en serrar-la. Atapeïdes-: Compactes, comprimides. Hospici-: Institució assistencial de caràcter benèfic destinada a asil de persones desvalgudes. Brots-: Branquetes tendres, en fase de creixement originada a partird‟una gemma.

Escabellada-: Amb els cabells desordenats, despentinats. Repugnaven-: Que inspira una aversió invencible, repulsiu, fastigós. Remor-: Soroll confús com el que s‟alça d‟una multitud, d‟una tempestat, de la mar, etc. Escletxa-: Obertura estreta entre dues peces que no s‟ajusten bé, que no clouen. Paons-: Ocells amb el cap, el coll i el pit de color blau, amb un plomall al cap,semidomèstic i ornamental. Xiscles-: So de veu agut, breu i penetrant, com el que fa una persona quan sofreix un dolor agut, un gran espant, etc. Bugada-: Conjunt d‟operacions destinades a netejar i a blanquejar roba bruta. Grinyolar-: Fer grinyols, fer un soroll estrident causat pel fregadís extern o intern en alguna cosa. Ànsia-: Inquietud angoixosa. Vidriera-: Bastiment amb un vidre o uns quants,subjectats generalment per llistons, amb què hom tanca una obertura(finestra, porta,...) sense impedir el pas de la claror.

DUBTES
La novel·la comença dient que “l‟amor li fa fàstic” però no entenc perquè diu això, durant el primer capítol només parla de l‟amor quan es qüestiona com el seu germà, en Joan es va poder enamorar de l„Anna.

COMPARACIONS
Un dels fets del primer capítol, quan...
tracking img