Alomejor

Páginas: 6 (1297 palabras) Publicado: 15 de enero de 2011
|Unitat didàctica 3 |
|Hemorràgies |
|PRIMERS AUXILIS Curs 2010-2011 |

[pic]

INTRODUCCIÓ
Les hemorràgies són pèrdues de sang degudes al trencament de la paret dels vasos sanguinis.
Quan un vas sanguini es lesiona, s’activen els mecanismes d’hemostàsia per aturar la pèrdua desang.
Si l’ hemorràgia és excessiva, pot donar-se una pèrdua incontrolada de sang abans de la coagulació, i produir-se un xoc.

AVALUACIÓ HEMORRÀGIES

SEGONS LA GRAVETAT

La gravetat d’una hemorràgia depèn no solament de la quantitat de sang perduda sinó del temps que es tarda en perdre-la.

[pic]
[pic]

SEGONS EL VAS AFECTAT

[pic]

SEGONS LOCALITZACIÓ I COMUNICACIÓ

Hemorràgiesexternes: la sang surt a l‘exterior a través d’una ferida. La majoria són lleus i en tot cas s’observa directament la sortida de sang.
Hemorràgies internes: l’hemorràgia es produeix en l’interior de l’organisme, sense sortida a l’exterior. Solen ser greus, ja que poden passar desapercebudes.
Hemorràgies exterioritzades: es produeixen a l’interior de l’organisme, però la sang surt a l’exterior através d’un orifici natural del cos: oïda, nas, boca...

ACTUACIÓ
CONSIDERACIONS ABANS D’ACTUAR
No s’ha d’oblidar la seguretat del socorrista per tal d’evitar malalties transmissibles.
Així abans d’atendre qualsevol hemorràgia, hauran de protegir-se perquè tota ferida és una font de contagi.
Es poden utilitzar com a barrera uns guants, una bossa de plàstic, unes gases, un drap de cotó, peròtenint en compte que cal actuar amb rapidesa.
Una vegada atesa l’hemorràgia, s’han de rentar molt bé les mans.

ACTUACIÓ GENERAL
1. Compressió directa sobre la ferida.
2. Elevar l’extremitat afectada.
3. Aplicar compressió directa sobre el vas afectat.

ACTUACIÓ SEGONS TIPUS D’HEMORRÀGIES
1.HEMORRÀGIES EXTERNES
1. Hemorràgia externa lleu
- Hemorràgia que es produeix com aconseqüència de petits talls i rascades.
- Fàcilment controlable per pressió i elevació.

PROCEDIMENT
1. Aplicar compressió directa sobre la ferida.
2. Elevar l’extremitat.
3. Caldrà ajuda sanitària si:
o L’hemorràgia no s’atura.
o Hi ha cossos estranys incrustats.
o Hi ha risc d’infecció perquè la punció s’ha realitzat amb un objecte brut.
o Una ferida anterior mostra signes d’infecció.2. Hemorràgia externa greu
IDENTIFICACIÓ
- Debilitat
- Pal·lidesa
- Suor freda
- Set
- Vertigen
- Somnolència
- Mal de cap
- Trastorns visuals
- Pols dèbil i pressió baixa

En tractar-la s’ha de comprovar abans si hi ha cap objecte incrustat. Si és el cas, cal anar amb molt de compte de no pressionar-lo.

1.1.1. Hemorràgia greu SENSE objecteincrustat
ACTUACIÓ
1. AVÍS TRUCAR AL 112
2. Posar guants d’un sol ús si és possible.
3. Tallar o treure la roba per poder visualitzar la ferida.
4. Fer pressió directa sobre la ferida amb els dits o el palmell de la mà ( com a mínim 10 min )
5. Elevar el membre lesionat per sobre del cor de la víctima.
6. Ajudar la víctima a estirar-se.
7. Mantenir la pressió de l’apòsit amb una bena,tenint cura de no impedir la circulació
8. En cas que l’hemorràgia persisteixi, anar cobrint les benes amb més benes, i assegurar la pressió directa sobre l’hemorràgia.

[pic]
9. Si malgrat la pressió directa sobre la ferida persisteix l’hemorràgia, s’ha de realitzar una compressió arterial.
[pic]

10. Controlar els signes vitals.
11. Controlar la circulació després de l’embenat cada 10minuts.
1.1.2.. Hemorràgia greu AMB objectes incrustats
ACTUACIÓ
1. AVÍS TRUCAR AL 112
2. Usar guants d’un sol ús, si és possible.
3. Pressionar amb decisió a banda i banda de l’objecte incrustat per ajuntar les vores de la ferida.
4. Mantenir el membre lesionat per sobre del cor de la víctima.
5. Ajudar la víctima a estirar-se. En cas que es cregui que pot sobrevenir-li un xoc, elevar les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Alomejor
  • alomejor
  • Alomejor
  • Alomejor
  • Alomejor
  • alomejor
  • alomejor les sirve

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS