Alternatives als combustibles fòssils

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1129 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Combustibles fòssils

Els combustibles fòssils són aquelles matèries primeres empleades en combustió que s'han format a partir d'organismes i plans que van existir en temps remots en el nostre planeta. En aquests combustibles trobem el carbó, el petroli i el gas natural o l'urani. Aquestes són fonts d'energia no renovables.

El carbó per exemple s'origina en les restes oceàniques dels arbresi plantes del bosc que es van enfonsar en l'aigua de pantans i van passar per un procés de putrefacció. La seva funció principal és la calefacció; hi ha diferents tipus de carbó en funció de la seva capacitat calorífica i en el seu contingut en carbó depenent del temps de formació. Per altra banda el petroli procedeix de la composició bacteriana de restes animals i vegetals en greixos, queexistien en les proximitats de llacs i mars.

[pic]

En dipositar-se en el fons d'aquests, o al ser coberts per les aigües, es descomponen
i donen origen a productes combustibles en estat líquid com el petroli. Aquest és considerat el motor del món utilitzat com la major font de combustible a part de la fabricació de materials o de la calefacció. Per part del gas natural es troba en jacimentsaïllats i, en ocasions, al costat del petroli. El carbó, el petroli i el gas natural són compostos orgànics, formats fonamentalment per hidrocarburs. A partir d'ells s'obtenen altres combustibles derivats i subproductes que són després emprats com matèries primeres en diversos processos químics orgànics. Finalment l'urani és utilitzat per a la generació d'energia, fabricació de bombes, armes, avions obé fertilitzants, es tracta d'un element químic metàl·lic que es presenta a la naturalesa en molt baixes concentracions en roques, terra, aigua i en els éssers vius.

Alternatives als combustibles fòssils

Energia hidràulica:

És la més estesa dins del grup de les energies renovables. Ja que l'aigua flueix des d'un nivell superior a altre inferior posseeix una determinada energia cinèticasusceptible de ser convertida en treball. S'aprofita l'energia hidràulica per a generar electricitat, i de fet va ser una de les primeres formes que es van emprar per a produir-la. És per tant, un recurs renovable i autòcton. Per aprofitar l'aigua com font d'energia s'utilitzen els salts d'aigua embassada, de manera artificial, o natural com els llacs, perquè caigui sobre unes turbines que inicien latransformació d'aquesta força mecànica en corrent elèctric. Entre els seus avantatges es conta que no contamina, té un fàcil emmagatzematge i mentre que un dels seus inconvenients és que la producció a causa de variacions de la quantitat de l'aigua, no sempre és constant i produeix alteracions ecològiques a part que les seves infraestructures són molt cares.

[pic]

Energia eòlica:

La Terrarep una gran quantitat d'energia procedent del Sol. L'energia eòlica es deriva de l'escalfament diferencial de l'atmosfera i de les irregularitats de relleu de la superfície terrestre. La potència obtinguda és directament proporcional a l'àrea escombrada per les pales i a la galleda de la velocitat del vent. Per la dependència de la velocitat del vent s'instal·len els sistemes generalment enfrontdel mar o en zones d'alta muntanya. Aquesta energia s'aprofita mitjançant molins de vent que es distingeixen en dos tipus: d'eix vertical i d'eix horitzontal, però tot dos estan formats per les mateixes parts. El seu funcionament es basa en capturar l'energia del vent per a transformar-la en energia elèctrica o mecànica. Aquesta energia presenta avantatges de tipus mediambiental: no produeixresidus ni llança emissions a l'aire i també és abundant i barata. No obstant això, depenent de la grandària de la instal·lació i del seu emplaçament té desavantatges ja que produeix una sèrie d'alteracions en el mitjà físic com poden ser l'impacte visual, perill per a les aus al poder xocar amb la instal·lació, soroll i erosió; sense oblidar que és una energia amb elevada intermitència de la...
tracking img