Anàlisi intervenció educativa documental vida real

Páginas: 9 (2205 palabras) Publicado: 18 de junio de 2011
ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

DOCUMENTAL
Títol : Vida Real
En els cinc mesos que van de febrer a juny del 2006, es va produïr la particular sortida de l'armari d'un grup vist fins aleshores com una perillosa y clandestina “banda llatina”. Aquest procés va acabar amb l'aprovació dels estatuts de l'Organització Cultural Reis i Reines Llatins de Catalunya, cosa que va despertar unenorme interés mediàtic i social, tant a Espanya com en el estranger. Una visita al monestir de Montserrat és el fil conductor d'aquest documental, que explica mitjançant imatges un període molt important per la transformació dels Latin Kings

Fitxa Tècnica
Documental : Vida Real, Latin Kings de Catalunya
2006
Ambar Casals i Juan Carlos Martínez
Jolines Producciones

QÜESTIONS PRÈVIES AL'ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ
A partir del documental no és possible saber-ho, però si es realitza una mínima recerca de informació referent al procés educatiu i els seus origens, s'entén el documental i l'acció educativa que s'hi veu reflexada, com una acció integrada dintre d'un procés més ampli iniciat en el 2005 a partir d'una investigació realitzada per en Carles Feixa “ Jovenes Latinos enBarcelona, futuros (im)perfectos” en el 2005, on estudia l'espai públic i les noves formes de sociabilitat dels Joves d'origen llatinoamericà. Aquest estudi va ser un encàrrec realitzat per els Serveis de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, el resultat del qual va ser presentat el 2005 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en el seminari de “Joves Llatins: espai públic i cultura urbana”.
A partir d'aquest estudi, els diferents grups o bandes de joves llatinoamericans ( latin kings o ñetas ), amb el suport i la mediació d'algunes institucions com l'Ajuntament de Barcelona, el Consell de Joventut de Catalunya o l'Institut dels Drets Humans, van iniciar un procés on és plantejaven la proposta de legalitzar-se i convertir-se en associacions juvenils de ple dret.

Crec queaquest punt, tot i no ser imprescindible per l'analisi de la intervenció educativa reflexada en el documental, situa i contextualitza la intervenció per així poder realitzar una millor anàlisi.

TIPUS DE TREBALL
La intervenció socioeducativa, és tracta d'un treball grupal realitzat amb el col·lectiu de joves llatinoamericans anomenats “latin kings” i “ñetas”.
Tot i que el treball de retruc afectaa la comunitat, no s'ha d'oblidar que aquest col·lectiu pertany a la societat i tot el treball que es realitzi amb ells afectarà directament a la comunitat.Un bon exemple d'aquesta relació, la trobariem en una de les finalitats de la intervenció, la de netejar i separar el nom latin king dels conceptes estigmatitzadors de violencia o masclisme, conceptes moralment incompatibles amb la nostrasocietat que provoquen histerisme i falsa sensació de inseguretat.

Durant la intervenció el tipus de treball és basicament grupal, ja sigui en petit grup ( reunió amb els liders ) o amb el gran grup ( sortida a Montserrat o reunió conjunta), ja que per aconseguir els objectius marcats és molt més fàcil realitzar la intervenció de manera conjunta que no pas individualment amb cada membre del grup,això servirà per poder canviar els hàbits socials molt més fàcil.

Personalment , crec que és el tipus de treball adeqüat a la intervenció, ja que no hem de perdre de vista que és tracta d'un grup cultural, on el conjunt és el més important, per això, si el que volem és que el grup canvií la seva actitut, s'ha de treballar conjuntament i no pas per separat, és el terme de la interdependència.Combinacions tipus de treball

La intervenció socioeducativa grupal, és realitzada en medi obert , tot i ser iniciativa de l'administració, els educadors/es que participen el procés de intervenció, no tenen limitacions i realitzen l'acció educativa desde la participació activa ( participació és el mitjà educatiu i alhora la finalitat )i desde el desig (interés de les persones d'aconseguir...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El documental educativo
  • Analisi De Pavo Real
  • PROYECTO DE INTERVENCI N EDUCATIVA
  • LA INTERVENCI N EDUCATIVA Y SOCIAL
  • Intervenci n educativa y deporte
  • Documental vida
  • El Rol Docente y su Intervencian Educativa
  • LA INTERVENCI N EDUCATIVA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS