Análisis macroeconómico pib, paro, ipc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2494 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA TAXA D’ATUR
Espanya en l’últim quart de segle va ser una país amb tradició d’atur molt alta. En els darrers anys semblava que la correcció definitiva s’estava produint i que estàvem convergint amb les xifres comunitàries però, amb l’esclat de la crisi econòmica al 2007 aquesta il•lusió es va dissipar.
Les males prediccions van tenir lloc i hem patit una crisi i un retrocés que ens haapropat a uns valors desorbitats que no es contemplaven des de l’any 1998.

Gràfic 1.

La crisi va ser un detonant que va fer que totes les perspectives positives posades als indicadors macroeconòmics s’esfumessin. Però també la nostra estructura tenia unes carències, unadebilitat que va agreujar els seus efectes.

Sobrevolant l’atur espanyol des dels diferents sectors d’anàlisis, es pot dir que durant els anys 2002-2007 anys sobresortien unes característiques que el determinaven i que tenien influència en comparació amb els nostres veïns europeus.

El primer aspecte a destacar seria l’alt percentatge d’atur femení que feia que la taxa de partida d’aquest enla població activa sigues més alta que en molts d’altres països.
Malgrat la xifra d’atur femení s’ha reduït en els últims anys, continua sent molt més elevada que la taxa masculina espanyola i que la mitjana dels altres països comunitaris.Gràfic 2.

També era alt en la nostra economia l’atur juvenil donades les dificultats d’accés al treball que s’experimentava en aquest sector d’edat. La xifra estava descendint en els últims anys a causa de la incorporació dels nascuts a partir dels 70 que representen baixes taxesde natalitat, les noves formes de contractació dirigides als joves o l’augment del període d’estudis, però, novament aquest patró de recuperació es trencà amb la crisi.
Malgrat això i independentment de si ens hem topat en període de crisi , ja s’observava que l’atur juvenil era, per sectors d’edat, el més alt d’Espanya amb molta diferència en punts del que registra la mitjana d’atur espanyol.Gràfic 3.

A partir de l’any 2005 era notable la reducció de l’atur en tots els sectors i semblava que el canvi era sostingut però a partir de finals de 2007 com a resultat de la crisi actual la taxa es tornà a enfilar i de forma molt exponencial. Com la crisi econòmica va venirdonada principalment per la “bombolla immobiliària” els increments més forts es van donar en la construcció.

Gràfic 4.
LA TAXA D’ATUR EN L’ACTUALITAT
El 3er trimestre de 2010 registra un nou increment de l’ocupació arribant a fins a 18.546.800 ocupats.
Donat quela població activa es manté pràcticament inalterada aquest trimestre, l’augment del número d’ocupats es tradueix en un descens molt similar de l’atur, que baixa unes 70.800 persones, el que situa un total d’aturats en 4.574.700. (veure gràfic 1)
La taxa d’atur descendeix unes dècimes per situar-se en el 19,8% actual, donant el primer descens de la taxa desde 2007.
L’evolució del mercat laboral haestat més favorable pels homes que per les dones en aquest trimestre, tant en l’ocupació com en l’atur. Per edats s’observa un lleuger increment en els menors de 25 anys respecte les dades de l’últim any.
El descens de l’atur per tant, afecta en major mesura als homes (57.800 menys) que a les dones (13.000). La taxa d’atur masculina es del 19,3% mentre que la femenina es del 20,4%. De tal...