Analisi de mercado

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1508 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÀNALISI DE MERCAT El text ens parla de la realització del projecte d'instal·lació d'un hipermercat amb una amplia galeria comercial i grans superfícies comercials. El centre comercial s'ubica als afores de la ciutat de Maxitown, en la que ja hi han varis supermercats, hard-discount i a la vegada hi han 3 grans hipermercats com són Rodin (8.000m2), Vialette (5.500m2) i Gorki (10.000m2) quesuposaran la competència directe del hipermercat Chagall. A més, el centre de la ciutat de Maxitown és molt comercial, en el qual s'hi troben els comerços no alimentaris i grans botigues especialitzades. A la vegada en els barris de la ciutat hi han múltiples botigues d'alimentació i també de no alimentació. La ciutat de Maxitown té una població de 150.000 habitants, als quals se'ls hi ha de sumar unsaltres 100.000 que viuen a les rodalies de la ciutat. Maxitown no es tracta d'una ciutat turística, es tracta d'una població d'un nivell mig econòmic, fins i tot, a la zona sud, predomina la població obrera i de vivendes socials, al oest predominen les urbanitzacions on hi predominen les famílies amb fills, famílies amb ingressos mitjos. Als pobles de la zona nord estan habitats per persones de latercera edat amb un nivell d'ingressos no gaire alts. TIPUS DE MERCAT El hipermercat Chagall rep una demanda tipus de mercat de consum, ja que, tindrà una clientela formada per particulars que faran les seves compres en l'hipermercat. El mercat experimentarà una competència perfecta entre Chagall i els seus competidors varis, entre els quals podem destacar la seva competència més directe com sónRodin, Vialette i Gorki. L'àmbit geogràfic-espaial d'actuació del mercat és regional perquè podem observar com no només es dirigeixen als hipermercats els habitants de Maxitown, sinó que també tenen clientela que ve de fora la ciutat i que agafen el cotxe per acudir als centres comercials. El mercat el podem classificar segons la naturalesa del producte en manufacturats, inclús podríem tambédestacar que s'intercanvien serveis en els grans hipermercats i centres comercials. Els beneficis buscats en el mercat podríem assenyalar que s'hi busca una relació qualitat preu en primer lloc, tot i que també podríem afirmar que també es busca

una professionalitat del personal i l'amabilitat del mateix en les tasques que aquests ocupen en el mercat a analitzar. Les característiques del consumidorque ens ocupa seran principalment les característiques econòmiques, en funció del seu poder adquisitiu els hi vendrem uns productes o uns altres, en aquest cas el poder adquisitiu que tenen els habitants de la zona, és d'un nivell mig. També ens importa les característiques sociodemogràfiques del consumidor al qual volem atraure, en aquest cas, haurem d'observar quin tipus de client volem tenir, siles famílies de les urbanitzacions, la gent d'una certa edat de la zona nord, la població obrera de la zona sud o la gent que habita a la ciutat. En aquest mercat podem observar que la intensitat de la demanda es produeix en un mercat de compradors en el qual la oferta supera la demanda existent. Es produeix una relació d'intercanvi de relacions ja que les persones realitzaran simplestransaccions sense contractes formals i alhora les faran havent-se vist influenciades per algun aspecte comunicatiu. Els principals factors que haurem de tenir en compte en el macroentorn de l'empresa són l'entorn demogràfic, ja que, haurem de prestar molta atenció per observar a qui volem destinar els nostres productes, qui volem que ens vingui a comprar a l'hipermercat, donada la circumstància de que lazona és bastant heterogènia en quant a la població, segons la zona, podem tenir una clientela on hi predominin les famílies, on hi predomini la gent gran, les persones amb un poder adquisitiu no molt gran oper el contrari gent amb un poder adquisitiu notable. Per altre banda també haurem de tenir en compte l'entorn econòmic, en aquest cas es complementa l'aspecte anterior. No tothom té el mateix...
tracking img