Analisi de una columna estatigrafica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1651 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi d'una columna estratigràfica

* Objectius:

1. Analitzar una columna estratigràfica que mostra els estrats d’una sèrie observada en una paret rocallosa.
2. Deduir, a partir de l’anàlisi, quina ha estat la història geològica de la regió on es troba aquesta sèrie d’estrats.

* Material

1. Imatge de la columna estratigràfica

* Desenvolupament:

PISSARRA AMBFALGUERES I LEPIDODENDRE
Tipus de roca que el forma: Pissarra
Tipus de fòssils que conté: Fòssils de falgueres i lepidodendre
Tipus de deformació que presenta: Descencent, perquè té molta pressió a sobre a més d’estar en un plegament.
Edat: 330Ma
Era i període (a partir de l'edat): Mesozoic – Carbonífer
Tipus d'ambient (a partir dels fòssils i el tipus de roca): Lacustre. Segons elsfòssils vivien en un ambient lacustre ja que l’estructura de lepidodendre està formada d’escames fetes per viure en llocs pantanosos a més que s’han trobat molts fòssils d’aquest període de falgueres en sediments fluvials. Segons la pissarra, podem deduir que és pissarra bituminosa, que també és abundant en llacs i llacunes, que amb el pas del temps formen dipòsits orgànics que es poden aprofitar perproduir petroli.
Activitat geològica predominant (a partir del tipus de roca): Sedimentació ja que la pissarra és una roca formada per roques sedimentàries argiloses.

ANTRACITA
Tipus de roca que el forma: Antracita
Tipus de fòssils que conté: No en té
Tipus de deformació que presenta: Descendent perquè té molta pressió a sobre, a més d’estar en un plegament.
Edat: 280 Ma
Era i període (apartir de l'edat): Mesozoic – Carbonífer
Tipus d'ambient (a partir dels fòssils i el tipus de roca): Terrestre. L’Antracita se sol trobar en mines de carbó i les majors reserves estan a Xina, Rússia i al continent africà.
Activitat geològica predominant (a partir del tipus de roca): L’Antracita és una roca de tipus sedimentària i en aquest estrat es creu que l’activitat geològica predominant éssedimentària.

GRES AMB AMMONITS I BELEMNITS
Tipus de roca que el forma: Gres
Tipus de fòssils que conté: Ammonits i belemnits
Tipus de deformació que presenta: Descendent, perquè té molta pressió a sobre, a més d’estar en un plegament.

Edat: 120 Ma
Era i període (a partir de l'edat): Mesozoic – Cretaci
Tipus d'ambient (a partir dels fòssils i el tipus de roca): Marítim. Segons elsammonits podem deduir que són d’un ambient marítim ja que s’ha trobat fòssils en roques dipositades al fons marí.
Marítim. Segons els ammonits podem deduir que són d’un ambient marítim ja que s’han trobat fòssils en roques dipositades al fons marí. Segons els belemnits s’ha descobert que s’agrupaven en bancs i eren depredadors dels fons marí, per tant vivien en un ambient Marítim. Segons la roca, elgres hem descobert que també pot contenir corall, característic d’un ambient marítim.
Activitat geològica predominant (a partir del tipus de roca): El gres és una roca sedimentària detrítica que conté clasts, així és com hem comprovat que la activitat geològica predominant és sedimentària.

GUIX AMB FORAMINÍFERS I FRAGMENTS DE CLOSQUES
Tipus de roca que el forma: Guix
Tipus de fòssils queconté: Foraminífers i fragments de closques (que deduïm que són les closques dels foraminífers)
Tipus de deformació que presenta: Descendent, perquè té pressió a sobre, a més d’estar en un plegament.
Edat: 75 Ma

Era i període (a partir de l'edat): Mesozoic - Cretàcic
Tipus d'ambient (a partir dels fòssils i el tipus de roca): Terrestre. Segons el guix l’ambient és terrestre ja que contépartícules de sorra, que solen ser del desert. Segons els foraminífers, podríem dir que l’ambient és terrestre, encara que hi ha alguns tipus de foraminífers k viuen en aigües de poques profunditats, així ho podríem classificar com lacustre, també.
Activitat geològica predominant (a partir del tipus de roca): És una roca sedimentària, a més d’aquest tipus, de les més abundants.

LIMIT K-T
Edat:...
tracking img