Analisi pendol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (837 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anàlisi de resultats

1. Escriviu tots els vostres resultats en una taula de dades com la següent:

a) 42cm

20g | ei | 30g | ei |
12.60s | 0.23s | 12.56s | 0.07s |
12.32s | 0.05s |12.34s | 0.15s |
12.34s | 0.03s | 12.53s | 0.04s |
12.28s | 0.09s | 12.50s | 0.01s |
12.39s | 0.02s | 12.46s | 0.03s |
12.44s | 0.07s | 12.53s | 0.04s |
12.28s | 0.09s | 12.48s | 0.01s |12.50s | 0.13s | 12.61s | 0.12s |
12.23s | 0.14s | 12.36s | 0.13s |
12.31s | 0.06s | 12.51s | 0.02s |

Mitjana de 20g = 12.37s Mitjana de 30g= 12.49s
Ea=±0.14s Ea= ±0.15s
(12.37±0.14) s(12.49±0.15) s

b) 32cm

20g | ei | 30g | ei |
10.44 | 0.09 | 10.69 | 0.05 |
10.56 | 0.03 | 10.65 | 0.09 |
10.59 | 0.06 | 10.80 | 0.06 |
10.50 | 0.03 | 10.79 | 0.05 |
10.56 | 0.03 |10.81 | 0.07 |
10.60 | 0.07 | 10.83 | 0.09 |
10.53 | 0.00 | 10.68 | 0.06 |
10.47 | 0.06 | 10.75 | 0.01 |
10.56 | 0.03 | 10.76 | 0.02 |
10.44 | 0.09 | 10.63 | 0.011 |

Mitjana de 20g= 10.53sMitjana de 30g= 10.74s
Ea = ±0.09s Ea= ±0.11s
(10.53±0.09) s (10.75±0.11) s

c) 21cm

20g | ei | 30g | ei |
8.19 | 0.01 | 8.50 | 0.02 |
8.16 | 0.04 | 8.43 | 0.09 |
8.12 |0.08 | 8.45 | 0.07 |
8.19 | 0.01 | 8.61 | 0.09 |
8.25 | 0.05 | 8.53 | 0.01 |
8.28 | 0.08 | 8.53 | 0.01 |
8.25 | 0.05 | 8.58 | 0.06 |
8.19 | 0.01 | 8.46 | 0.04 |
8.15 | 0.05 | 8.51 | 0.01 |8.19 | 0.01 | 8.63 | 0.11 |

Mitjana de 20g= 8.20s Mitjana de 30g= 8.52s
Ea = ±0.08s Ea = ±0.11s
(8.20 ± 0.08) s (8.52 ± 0.11) s

2. Tenint en compte el resultats de la taulaanterior, contesta’ls amb les hipòtesis inicials tot responent les qüestions següents:

a) L’angle, influeix en el període? Raoneu la resposta atenent als valor obtinguts.
No, perquè l’acceleració dela gravetat el compensa.

b) La massa del pèndol, influeix en el període? Raoneu la resposta atenent als valors obtinguts.
Sí, perquè quan més massa té l’objecte, més pesa, per tant la gravetat...
tracking img